Skip to content

Ny spændende bestyrelsespost

Af Henrik Nordmand Rasmussen | 29. april 2020

  Vi kan med glæde fortælle, at vores direktør Randi Juul-Olsen er blevet valgt til at sidde i bestyrelsen for Management Rådgiverne (MR). MR er en forening for managementkonsulentvirksomheder i Dansk Industri. Foreningen er en del af branchefællesskabet DI Rådgiverne, der er talerør og mødested for alle DI’s rådgivningsvirksomheder. MR arbejder med at understøtte medlemmernes…

Nye veje til forbedringer

Af Troels Møller | 27. marts 2020

CUBION har ad flere omgange arbejdet med ’Nye veje til forbedringer’ indenfor den kommunale sektor. ’Nye veje til forbedringer’ er en platform, hvor kommunens medarbejdere og ledere arbejder med udvikling af eksisterende praksis til nye og bedre praksisser, og med fokus på medarbejderinvolvering. I denne proces har PDSA-cirklen (PLAN, DO, STUDY, ACT) vist sin styrke.

Paradoksledelse

Af Henrik Nordmand Rasmussen | 17. januar 2020

Cubion startede 2020 op i regn og rusk med et par inspirerende dage på Skanderborg Vandrehjem d. 2-3. januar. Torsdag gik med intern udvikling og gennemgang af opgaven ”Kroppen som refleksionsredskab i forandret ledelsesudvikling”, skrevet af vores praktikant Thea.
Fredag morgen startede også lidt gråt, men hen på fredagen klarede det op, og sammen med nogle af vores samarbejdspartnere og HR fra både Aarhus – og Odense Kommune sluttede vores dage af i selskab med Lotte Lüscher fra Clavis. Hun gav os en indføring i tankerne omkring lederens udspændtheder i det paradoksale lederskab.

Æstetiske virkemidler

Af Henrik Nordmand Rasmussen | 9. september 2019

Ledelsesforsker Paula Helth var oplægsholder på Cubions udviklingsdage på Ærø i august, hvor både samarbejdspartnere og kunder deltog. Paula Helth ankommer med færgen til Ærøskøbing, med hænderne fulde af æstetiske virkemidler, som hun selv kalder det for. Vi skal sammen med Paula Helth i ”laboratoriet”, hvor vi ikke kun skal høre om, men også selv…

UC SYD og Konsulenthuset CUBION skal være med til at kvalificere fremtidens lederskab i Odense Kommune

Af Henrik Nordmand Rasmussen | 16. januar 2019

Personligt lederskab, samskabende ledelse, strategiledelse og effektledelse. Det er nogle af de kompetencer Odense Kommune ønsker at udvikle hos deres ledere de kommende år. Målet er, at sikre de rette kompetencer til at styre, udvikle og lede kommunens kerneopgaver. Ca. 800 ledere ved Odense Kommune får mulighed for at dygtiggøre sig som ledere gennem samarbejde…

Træn professionelle samtaler på Teateret Svalegangen med erfarne erhvervsskuespillere og proceskonsulenter

Af sharksmedia | 18. december 2018

Cubion inviterer til workshop med træning i håndtering af professionelle samtaler. Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 10.00 – 16.00 Dette er en intensiv workshop for dig, som ønsker at arbejde dybtgående med de udfordringer, man støder på i samtaler mellem leder og medarbejdere, mellem kolleger, og med kunder/borgere. Refleksioner fra tidligere deltagere: Du vælger…

Cubion har mange års succesfuld erfaring med Lederafklaringsforløb samt forløb for Lederaspiranter

Af Henrik Nordmand Rasmussen | 4. december 2018

”Jeg blev mere afklaret på at det er det (ledervejen) jeg vil – og jeg synes også jeg fik mere mod på det” – sådan siger en af deltagerne på lederafklaringsforløbet. Lederafklaring er for medarbejdere, der måske kunne tænke sig et lederjob eller er blevet opfordret af egen leder, kollegaer eller andre. Formålet med forløbet…

NY DIREKTØR I KONSULENTHUSET CUBION A/S

Af Henrik Nordmand Rasmussen | 27. august 2018

Randi Juul-Olsen bliver ny direktør i Cubion A/S Pr. 1. juli 2018 er Randi Juul-Olsen tiltrådt som direktør i Cubion. Randi har arbejdet i Cubion siden 2004 og har været partner siden 2011. Hun er uddannet Sociolog fra Københavns Universitet og har solid erfaring fra opgaveløsning indenfor områderne ledelsesudvikling, evaluering, samskabelse og innovation. Hun overtager…

Lederafklaring – Et forløb der virker og kvalificerer!

Af Henrik Nordmand Rasmussen | 2. august 2018

Østjysk Ledelsesakademi (ØLA) har gennemført en analyse blandt tidligere deltagere i Lederafklaringskurset, der gennemføres af Cubion A/S. Over 200 kursister har siden 2011 deltaget i forløbet og her i foråret har over 50% valgt at besvare et spørgeskema der handler om deres udbytte af og kursets effekt. Om udbyttet af forløbet siger deltagere bl.a.: ”Jeg…

Forvent det uventede

Af Henrik Nordmand Rasmussen | 11. marts 2018

Den 4. maj 2018 afholder vi en MasterClass som introducerer resiliensbegrebet og operationaliserer det gennem konkrete forslag til implementering i ledelse og organisering.

Forvent det uventede
– styrk dit resiliente lederskab

Alt omkring os bliver stadig mere indviklet i takt med, at individer, organisationer og samfundssystemer bindes sammen i komplekse digitale, økonomiske og sociale netværk. Vi står over for et væld af trusler i form af potentielle cyberhændelser, ekstreme vejrfænomener og international terrorisme.

Scroll To Top