Skip to content

Etablering af nyt værdigrundlag for FOF

Af Kirsten Seeberg | 6. marts 2024

Da FOF København skulle have et nyt værdigrundlag, valgte Samarbejdsudvalget (SU) at kontakte Randi Juul-Olsen, fra CUBION. Det blev starten på et spændende og udviklende samarbejde, der fornyede organisationens syn på egne værdier i forhold til den aktuelle omverden, som FOF København nu befandt sig i. Som konsulent for projektet fastlagde Randi i samarbejde med…

Regenerative værdikæder i praksis

Af Kirsten Seeberg | 5. marts 2024

Dette blogindlæg skrevet af konsulent i Cubion, Henning de Haas, giver et lille indblik i tænkningen bag regenerative værdikæder og et eksempel på en virksomhed, der arbejder på at forandre deres måde at drive forretning på. Regenerering begynder med erkendelsen af, at økonomi, industri og samfund ikke er adskilt fra naturen men en del af…

Trivselsprojekt på bo- og beskæftigelsestilbuddet Fangelbogård

Af Kirsten Seeberg | 22. februar 2024

I Cubion har vi gennemført et trivselsprojekt støttet af Velliv Foreningen på Fangelbogård på Fyn. Fangelbogård er et bo- og beskæftigelsestilbud for mennesker med en psykisk funktionsnedsættelse. Over det seneste halve år, har vi sammen med ledelse og medarbejdere haft fokus på psykologisk tryghed, vitaliseringspsykologi, kommunikation og forråelse. For at temaerne og teorierne fik liv…

Cubion har gennemført evaluering af Red Barnet projektet: Småbørnsklubber

Af Kirsten Seeberg | 9. februar 2024

Cubion har i perioden 2020-2023 gennemført en lærende evaluering af projekt Småbørnsklubber for Red Barnet og det kan bl.a. konkluderes, at der er stor tilfredshed med Småbørnsklubberne blandt de deltagende forældre. Du kan læse hele rapporten her. Småbørnsklubber er Red Barnets frivillige sociale indsats for småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år. Klubberne drives i…

2024 med fokus på vanebrud

Af Kirsten Seeberg | 15. januar 2024

Et nyt år er en oplagt anledning til at reflektere over vores vaner, bryde dårlige vaner og udvikle 5 stjernes vaner. Derfor var det en kæmpe fornøjelse at starte året med en udviklingsdag med vanebrud på programmet på Vanebrudspalæet sammen med gode samarbejdspartnere. Vi gik inspirerede ud i verden efter en dejlig dag med spændende…

Bæredygtighed i de grafiske erhvervsuddannelser

Af Kirsten Seeberg | 12. januar 2024

Med afsæt i det samfundsmæssige fokus på bæredygtighed, igangsatte Grafisk Uddannelsesudvalg  en analyse af, hvordan erhvervsuddannelserne på området kan bidrage til den grønne omstilling. Vi har i Cubion gennemført analysen i perioden februar – oktober 2023 og rapporten er nu tilgængelig på Industriens Uddannelsers hjemmeside:  https://grafiske-uddannelser.dk/media/1izhbtd5/analyse-af-b%C3%A6redygtighed-2023.pdf Analysens fokus er på, hvordan både skolernes undervisningspraksis og…

Tak for i år

Af Kirsten Seeberg | 21. december 2023

I 2023 har vi sammen med vores kunder og samarbejdspartnere udviklet og iværksat en lang række indsatser i forhold til at overkomme de forskellige udfordringer, der udspiller sig post-corona. Vi har bl.a. arbejdet med trivsel, arbejdsglæde og mental sundhed på en lang række arbejdspladser, ledelsesudvikling i både private og offentlige organisationer, udvikling af almen praksis,…

Cubion konsulent er medforfatter til ny bog om regenerative værdikæder

Af Kirsten Seeberg | 7. december 2023

“Reimagining the Value Chain: A Regenerative Approach” er en revolutionerende ny bog, der tilbyder friske perspektiver på virksomheder og organisationers bæredygtighed og værdiskabelse. Forfatterne, Alis Sindbjerg Hinrichsen linkedin.com/in/alishinrichsen og Cubion konsulent Henning De Haas linkedin.com/in/henningdehaas  byder på banebrydende indsigter i, hvordan virksomheder kan transformere deres værdikæder gennem regenerative praksisser, der transcenderer traditionel bæredygtighed. Med denne…

Ny konsulent i CUBION

Af Kirsten Seeberg | 29. november 2023

Vi i CUBION er meget glade for at kunne byde Henning de Haas velkommen som konsulent fra d. 1. januar 2024. Henning har mange års ledererfaring fra forskellige lederroller i en række danske virksomheder; Bang&Olufsen A/S; AGCO Corp.; BB Electronics A/S; LEGO System A/S; KK WindSolutions A/S og Vestas Windsystems A/S. Det er netop ledelse,…

Cubion har udviklet projekt målrettet unges mentale trivsel: Ung til ung – mentor på efterskoler

Af Kirsten Seeberg | 18. august 2023

I Cubion er vi kommet rigtig godt i gang med ”Ung til ung samtaler på efterskoler”, et pilotprojekt i samarbejde med tre efterskoler, Hou Maritime Idrætsefterskole, Himmerlands Ungdomsskole og Thorsgaard Efterskole. Med støtte fra Efterskoleforeningen undersøger vi sammen, hvordan man på de tre efterskoler kan bruge frivillige ungementorer (tidligere elever fra efterskolen) til at hjælpe…

Scroll To Top