Skip to content

Konsulenter

randi-juul-olsen

Randi Juul-Olsen

Adm. direktør og partner
Sociolog
 

+45 61 67 35 35
randi@cubion.dk

Randi har solid erfaring fra opgaveløsning indenfor områderne ledelsesudvikling, evaluering, samskabelse og innovation. Hun er eksempelvis modulansvarlig for DOL modulet Udvikling, Forandring og Innovation i Aarhus Kommune og har desuden gennemført en lang række udviklingsforløb for ledergrupper, samskabelsesforløb, arbejdet med udvikling og implementering af datainformeret ledelse, gennemført lederevalueringer, JTI tilbagemeldingssamtaler og trivselsmålinger med fokus på opfølgende handlinger.

Randi har mere end 10 års erfaring med at arbejde med evaluering som et udviklings- og innovationsredskab. Hun er optaget af at gennemføre anvendelsesorienterede evalueringer som rent faktisk forandrer praksis og at få udbredt en evalueringskultur, hvor evaluering indgår som en helt naturlig og vigtig del af den daglige praksis.

Randi mestrer både kvantitative og kvalitative metoder og har særlig stor evalueringserfaring indenfor uddannelses, social- og arbejdsmarkedsområdet.

hanne-moeller

Hanne Møller

Chefkonsulent og partner
Cand. mag. i læring og forandring
 
+45 27 14 93 43
hanne@cubion.dk

Hanne har mange års erfaring med organisations og lederudvikling, og hun underviser ledere i kæden fra talent over aspirant til leder, primært i den offentlige sektor. Hanne bruger også sine mange år som lærer til at arbejde i den pædagogiske verden, primært skoleverdenen.

Hanne er underviser, proceskonsulent og vant til at designe både små og store forandringsprocesser i et tæt samarbejde med kunden med fokus på at skabe forandringer med effekt og mening for alle i organisationen. Hanne er aktionslæringsspecialist og har udviklet CUBIONs tilgang til aktionslæring; Strategisk Aktionslæring.

kirsten-seeberg

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner
Antropolog
 
+45 28 25 78 10
kirsten@cubion.dk

Kirsten har mange års erfaring som konsulent og arbejder med evalueringer, undervisning og udviklende processer. Kirsten er optaget af, hvordan vi ved at være undersøgende i forhold til praksis, kan kvalificere praksis løbende. Det gælder i forhold til at arbejde med lærende evalueringer, med kvalitative dokumentationsundersøgelser, undervisning på ledermoduler i den offentlige lederuddannelse eller gruppecoaching i aktionslæringsforløb. Med afsæt i det vi gør, kan vi skabe noget nyt fremadrettet.

Marie 1

Marie Capitani

Konsulent
Cand.psych.aut.


+45 50 36 06 50
marie@cubion.dk

Marie har mange års erfaring som ledelses- og organisationskonsulent, med særligt fokus på lederudvikling, kompetenceudvikling af medarbejdere, teambuilding, fusioner, individuel- og gruppesupervision og konflikthåndtering.

Internt i Cubion har Marie ansvaret for Cubions SOME aktiviteter, herunder LinkedIn og blogindlæg.

Marie er autoriseret psykolog med flere leder- og konsulentuddannelser.

Før Marie kastede sig over psykologien, var hun journalist og studievært på TV.

troels-moeller

Troels Møller

Chefkonsulent og partner 

 

+45 40 16 15 01
troels@cubion.dk

Grafonom og BA fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Troels Møller var i 2004 med til at stifte CUBION A/S og har lige siden været partner. I 2008 overtog Troels titlen som administrerende direktør i virksomheden.

Troels har igennem de sidste 25 år beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling fra forskellige perspektiver – fx lederrollen, udviklingsrollen, konsulent- og facilitatorrollen.

Han har mange års ledererfaring fra sine tidligere stillinger i erhvervsliv og organisationsverdenen og har besiddet flere bestyrelsesposter, som han trækker på i sit arbejde som konsulent.

Han er især optaget af brobygning mellem hhv. ledelse og medarbejdere, forandring og tryghed, organisation og omverden, hoved og krop, teori og praksis. Troels har en bred undervisningserfaring, indenfor både det private og offentlige, hvor en af hans særlige styrker, er at koble teori og praksis.

ulrik-lange

Ulrik Lange

Chefkonsulent
Cand. Med.

 

+45 21 92 13 70
ulrik@cubion.dk

Ulrik har de sidste 30 år arbejdet med udvikling af medarbejdere, grupper, organisationer og ledere. Ulrik underviser på adskillige længerevarende lederudviklingsforløb og på diplomuddannelse i ledelse.

Han har faciliteret workshops, seminarer, møder i mange forskellige sammenhænge, holder foredrag og bistår ledere med sparring når ’det brænder på’, f. eks. ved vanskelige forandringsprocesser, kriser og konflikter

Han har et omfattende kendskab til ledelse og organisation i mindre, partnerejede virksomheder, bl.a. indenfor sundhedsvæsnet.

henrik-nordmand-rasmussen

Henrik Nordmand Rasmussen

Chefkonsulent og økonomiansvarlig partner
HD[R]
 
+45 20 20 90 99
henrik@cubion.dk

Henrik er som partner i Cubion ansvarlig for Cubions økonomi, intern projektstyring og sekretariat. Eksternt arbejder Henrik med optimering af arbejdsgange og arbejdsgangsanalyser i fx lægepraksisser, samt som understøttende konsulent i forbindelse med fusionsprocesser mv. Henrik er certificeret i LEGO Serious Play® og bruger metoden til at udforske og til at behandle reelle opgaver og udfordringer i ”real time”. Derudover studerer Henrik psykoterapi. Studiet giver Henrik en unik fagkombination mellem ”hård” økonomistyring og ”blød” viden om menneskelig interaktion og motivationsfaktorer.

ib-tranberg

Ib Tranberg

Chefkonsulent
Folkeskolelærer
 
+45 20 10 53 31
ib@cubion.dk

Ib har mange års praktisk ledererfaring og har gennemført talrige lederudviklingsforløb i både private og offentlige organisationer.

En stor del af hans konsulentopgaver er coaching, udvikling af enkeltpersoner og ledergrupper, bestyrelsesarbejde samt strategisk udvikling af små og mellemstore virksomheder.

Han har endvidere været involveret i flere fusioner.

Ib var med til at grundlægge Cubion og var firmaets første direktør.

anders-stig-berthelsen

Anders Stig Berthelsen

Tilknyttet konsulent
Folkeskolelærer
 
+45 24 48 85 17

Anders har mange års erfaring som leder, iværksætter, selvstændig og som konsulent.  I flere end 20 år har Anders været optaget af kompetenceudvikling. Han har undervist, rådgivet og faciliteret processer for private og offentlige virksomheder. Anders er altid klar til en samtale om strategisk kompetenceudvikling og udformning af pædagogiske design, som fører til udvikling af ledere, medarbejdere og organisationer. Via et solidt netværk blandt offentlige udbydere af kompetenceudvikling, kan Anders medvirke til at finde muligheder for finansiering af såvel leder- som medarbejderudvikling.

Scroll To Top