Skip to content

Konsulenter

randi-juul-olsen

Randi Juul-Olsen

Adm. direktør og partner
Sociolog
 

+45 61 67 35 35
randi@cubion.dk

Som direktør i Cubion er Randi engageret i at udvikle en dynamisk og faglig dygtig konsulentvirksomhed, der bidrager til velfærdsudvikling og værdiskabelse i både private og offentlige virksomheder.

Randi er optaget af hvordan god ledelse kan skabe både økonomisk, social, faglig og samfundsmæssig værdi og at udvikle tilgange, som motiverer og mobiliserer mennesker og dermed højner samskabelsen og realiseringskraften. Hun motiveres af at udvikle opgaver og metoder, der bringer borger, foreninger, kommuner og virksomheder sammen om at skabe fælles bæredygtige løsninger.

Randi har mangeårige erfaringer med ledelses- og organisationsudvikling både som underviser, sparringspartner, facilitator og konfliktmægler. Randi har stor indsigt i offentlig ledelse, samt i ledelses- og organisationsudvikling i mindre partnerejede virksomheder ikke mindst i sundhedssektoren. Randi har bl.a. arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i almen praksis og har både gennemført uddannelsesforløb for praktiserende læger, afholdt seminarer og workshops for hele klinikker, faciliteret klyngemøder, givet ledersparring og gennemført konflikthåndtering i praksis.  

Randi har desuden mere end 15 års erfaring med at arbejde med evaluering som et udviklings- og innovationsredskab. Hun er optaget af at gennemføre lærende og anvendelsesorienterede evalueringer og at få udbredt en evalueringskultur, hvor evaluering indgår som en helt naturlig og vigtig del i forbedringen af den daglige praksis.

Randi sidder i bestyrelsen for brancheforeningen Management Rådgiverne under DI. Brancheforeningen arbejder med at understøtte medlemmernes og branchens udvikling og har bl.a. fokus på værdiskabelsen i forbindelse med det offentliges brug af konsulenter samt på at øge andelen af kvinder på alle niveauer i konsulentbranchen.

hanne-moeller

Hanne Møller

Chefkonsulent og partner
Cand. mag. i læring og forandring
 
+45 27 14 93 43
hanne@cubion.dk

Hanne har mange års erfaring med organisations og lederudvikling, og hun underviser ledere i kæden fra talent over aspirant til leder, primært i den offentlige sektor. Hanne bruger også sine mange år som lærer til at arbejde i den pædagogiske verden, primært skoleverdenen.

Hanne er underviser, proceskonsulent og vant til at designe både små og store forandringsprocesser i et tæt samarbejde med kunden med fokus på at skabe forandringer med effekt og mening for alle i organisationen. Hanne er aktionslæringsspecialist og har udviklet CUBIONs tilgang til aktionslæring; Strategisk Aktionslæring.

kirsten-seeberg

Kirsten Baggesgaard Seeberg

Chefkonsulent og partner
Antropolog
 
+45 28 25 78 10
kirsten@cubion.dk

Kirsten har mange års erfaring som konsulent og arbejder med evalueringer, undervisning og udviklende processer. Kirsten er optaget af, hvordan vi ved at være undersøgende i forhold til praksis, kan kvalificere praksis løbende. Det gælder i forhold til at arbejde med lærende evalueringer, med kvalitative dokumentationsundersøgelser, undervisning på ledermoduler i den offentlige lederuddannelse eller gruppecoaching i aktionslæringsforløb. Med afsæt i det vi gør, kan vi skabe noget nyt fremadrettet.

troels-moeller

Troels Møller

Chefkonsulent og partner 

 

+45 40 16 15 01
troels@cubion.dk

Grafonom og BA fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Troels Møller var i 2004 med til at stifte CUBION A/S og har lige siden været partner. I 2008 overtog Troels titlen som administrerende direktør i virksomheden.

Troels har igennem de sidste 25 år beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling fra forskellige perspektiver – fx lederrollen, udviklingsrollen, konsulent- og facilitatorrollen.

Han har mange års ledererfaring fra sine tidligere stillinger i erhvervsliv og organisationsverdenen og har besiddet flere bestyrelsesposter, som han trækker på i sit arbejde som konsulent.

Han er især optaget af brobygning mellem hhv. ledelse og medarbejdere, forandring og tryghed, organisation og omverden, hoved og krop, teori og praksis. Troels har en bred undervisningserfaring, indenfor både det private og offentlige, hvor en af hans særlige styrker, er at koble teori og praksis.

Lise Grønbæk - Cubion-3

Lise Grønbæk Nielsen

Konsulent
Lærer og Master i ledelses- og organisationspsykologi

 

+45 26 80 03 50
lise@cubion.dk

Lise er optaget af, hvordan god ledelse kan arbejde med bære- og væredygtighed i organisationen – både med blik for den samfundsmæssige, den økonomiske, den faglige og sociale værdi i organisationen. Hun er optaget af, hvordan man som organisation kan have blik for og arbejde med medarbejderes motivation i arbejdet med udvikling af den fælles kerneopgave i organisationen. Det gør hun med afsæt i sine mange års erfaring som leder i folkeskolen.

Lise er også optaget af og har stor erfaring med organisationsudvikling gennem fællesskabende processer, samt kompetenceudvikling af medarbejdere gennem store kommunale projekter såsom Professionelle Læringsfællesskaber – både på skole-, gruppe- og individniveau. Koblingen mellem teori og praksis er omdrejningspunktet, så hun arbejder ofte med aktionslæring som udviklingsmetode.

Lise har endvidere stor erfaring med at arbejde med Ung til Ung-mentoring, både som udvikler, facilitator af Ung til Ung projekter og som underviser i Ung til Ung mentorskab. Hun har desuden stor erfaring med både ledelses- og medarbejdercoaching samt coaching af unge.

Scroll To Top