Skip to content

Organisationsudvikling

Verden har altid været foranderlig, men hastigheden hvormed den forandres, er øget markant de seneste 20-30 år. Dette har ført til en gennemgribende oplevelse af uvished, generelt i samfundet og også i organisationer. Vi er derfor optagede af, hvordan organisationer fortsat sikrer udvikling, effektivitet og vækst i stadigt mere foranderlige og uforudsigelige omgivelser.

Vi arbejder ud fra et bredt spektrum af faglige tilgange og tilrettelægger udviklingsprocesser, hvor teoretisk input og refleksion er med til at generere nye perspektiver på erfaringer og udfordringer fra den daglige praksis.

På den måde, mener vi, at organisationen udvikles lige der, hvor der er mest brug for det. Vi udvikler både medarbejdernes og ledelsens kompetencer og skaber målbar og bæredygtig organisatorisk effekt. Vi er således optagede af organisationsudvikling, der skaber reelle og vedvarende forandringer.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Strategiudvikling, fx for Sønderborg Kommune, Viborg Kommune, Det Kriminalpræventive Råd, Metro Service og Praktiserende Lægers Organisation, Efterskoleforeningen
  • Teamudvikling, fx for Dong Energy, Maersk, OBH-gruppen, Danfoss, DR, Musik & Kulturskoleforeningen
  • Samskabelsesprocesser, fx for Roskilde Kommune, Fremtidsfabrikken Sydfyn og Ældre Sagen
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, fx for HK, Aarhus Kommune, skoler og dagtilbud
Scroll To Top