Skip to content

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling med CUBION

Organisationsudvikling: København, Odense, Aarhus og Aalborg m.v. Verden har altid været foranderlig, men hastigheden hvormed den forandres, er øget markant de seneste 20-30 år. Dette har ført til en gennemgribende oplevelse af uvished, generelt i samfundet og også i organisationer. Vi er derfor optagede af, hvordan organisationer fortsat sikrer organisationsudvikling, effektivitet og vækst i stadigt mere foranderlige og uforudsigelige omgivelser.

Cubion og organistationsudvikling:

Cubion, med afdelinger i København og Aarhus, arbejder med organisationsudvikling ud fra et bredt spektrum af faglige tilgange og tilrettelægger udviklingsprocesser, hvor teoretisk input og refleksion er med til at generere nye perspektiver på erfaringer og udfordringer fra den daglige praksis.

På den måde, mener vi, at organisationen udvikles lige der, hvor der er mest brug for det. Vi udvikler både medarbejdernes og ledelsens kompetencer og skaber målbar og bæredygtig organisatorisk effekt. Vi er således optagede af organisationsudvikling, der skaber reelle og vedvarende forandringer.

Indenfor organisationsudvikling arbejder vi bl.a. med:

  • Strategiudvikling, fx for Sønderborg Kommune, Viborg Kommune, Det Kriminalpræventive Råd, Metro Service og Praktiserende Lægers Organisation, Efterskoleforeningen
  • Teamudvikling, fx for Dong Energy, Maersk, OBH-gruppen, Danfoss, DR, Musik & Kulturskoleforeningen
  • Samskabelsesprocesser, fx for Roskilde Kommune, Fremtidsfabrikken Sydfyn og Ældre Sagen
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere, fx for HK, Aarhus - og Odense Kommune, skoler og dagtilbud

Organisationsudvikling: Kontakt CUBION med afdelinger i København og Aarhus for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde indenfor organisationsudvikling. Vi leverer organisationsudvikling over hele landet: København, Aalborg, Aarhus, Odense, Horsens, Kolding, Vejle, Århus og Silkeborg m.v.

Scroll To Top