Skip to content

Ydelser

lederudvikling

Lederudvikling

Lederudvikling: Cubion arbejder med at udvikle dygtige ledere til dagens og morgendagens offentlige og private virksomheder. Vi anser god ledelse og lederudvikling for at være  meget væsentlige forudsætninger for at virksomheder lykkes. God ledelse gør en forskel.

Læs mere om lederudvikling
bemanding

Organisationsudvikling

Verden har altid været foranderlig, men hastigheden hvormed den forandres, er øget markant de seneste 20-30 år. Dette har ført til en gennemgribende oplevelse af uvished, generelt i samfundet og også i organisationer. Vi er derfor optagede af, hvordan organisationer fortsat sikrer udvikling, effektivitet og vækst i stadigt mere foranderlige og uforudsigelige omgivelser.

Læs mere om organisationsudvikling
reflekterende-team

Lærende evaluering

Vi betragter først og fremmest evalueringer som et udviklings- og innovationsredskab, hvor det primære sigte er fremadrettet og anvendelsesorienteret.

Læs mere om lærende evaluering
introduktion

Innovation

Innovation er ikke nemt, især fordi den menneskelige faktor er uregerlig. I Cubion tager vi afsæt i denne indsigt i alle de innovations-, forandrings-, og udviklingsopgaver, vi er en del af.

Læs mere om innovation
referancer

Lederrekruttering

I vores rekrutteringsopgaver trækker vi på en dybtgående indsigt i lederes funktionsbetingelser, og en grundig forståelse af den organisatoriske kontekst den nye leder skal virke i.

Læs mere om lederrekruttering
Scroll To Top