Skip to content

Lederudvikling

Lederudvikling med CUBION

Lederudvikling: København, Aarhus, Aalborg, Kolding og Odense m.v. Cubion arbejder med at udvikle dygtige ledere til dagens og morgendagens offentlige og private virksomheder. Vi anser god ledelse for at være en meget væsentlige forudsætning for at virksomheder lykkes. God ledelse gør en forskel.

Virksomheder skal både nu og fremover tilpasse sig forhold, der kan sammenfattes under tre tendenser: stigende kompleksitet, højere forandringshastighed og større grad af uforudsigelighed. Det kræver professionel lederudvikling.

Fra at have været en rolle i et fasttømret hierarki ændres fænomenet ’ledelse’ til at blive en position, hvor lederen i langt højere grad fungerer som katalysator, facilitator, gamemaster, social entreprenør, interpersonel arkitekt og dermed ændres ledelse til at være en social praksis, til noget, der foregår mellem mennesker og hvor medarbejdere og andre interessenter kan være med til at ’producere’ ledelse - nu forstået som skabelse af kurs, koordination og commitment. Det skaber behov for lederudvikling.

Cubion, med afdelinger i Aarhus og København, arbejder med hele ledelsesspektret i relation til lederudvikling: Fra medarbejdere, der har mod på og lyst til at finde ud af om ledelse er noget for dem og til erfarne ledere og chefer. Vi arbejder med at udvikle ledergrupper – både nyetablerede og erfarne. Vi arbejder med lederudvikling hos ledere i såvel offentlige som private virksomheder, primært små og mellemstore.

 

Vi tilbyder bl.a. nedenstående ydelser indenfor lederudvikling

  • Lederafklaringsforløb, diplomlederuddannelse
  • Lederudvikling, hvor vi observerer og arbejder med lederen (eller ledergruppen) i dennes konkrete virkelighed.
  • Lederudviklingssamtaler og ledergruppeudviklingssamtaler (fx effektive ledergrupper).
  • Udviklingsforløb for ledergrupper med inddragelse af forskellige personprofilsystemer (JTI, PFA)
  • Ledersparring i forhold til konkrete ledelsesmæssige problemstillinger
  • Udviklingsforløb/lederudvikling med flere ledelsesniveauer
  • Etablering og facilitering af ledernetværk
  • Træningslaboratorier, hvor vi bl.a. med hjælp fra skuespillere kan træne udvalgte ledelsesdiscipliner, som konflikthåndtering, svære samtaler osv.
  • Outdoor-forløb med fokus på ukendt opgave i ukendt miljø - bl.a. kriseledelse og ledelse i kompleksitet
  • DOL i Det Personlige Lederskab og Udvikling, Forandring og Innovation

Kontakt Cubion, med afdelinger i København og Aarhus, for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde indenfor lederudvikling. Vi leverer lederudvikling over hele landet: København, Odense, Aalborg, Aarhus, Horsens, Kolding, Viborg, Silkeborg og Vejle m.v.

Scroll To Top