Skip to content

Lærende evaluering

Lærende evaluering med Cubion

Lærende evaluering: København, Aarhus, Aalborg og Odense m.v. Vi betragter først og fremmest evalueringer som et udviklings- og innovationsredskab, hvor det primære sigte er fremadrettet og anvendelsesorienteret. For os er det afgørende, at en evaluering giver valide resultater samtidig med at evalueringsforløbet er udviklende og skaber aktiv læring blandt deltagerne.

Model for lærende evaluering:

Over en årrække har vi derfor udviklet vores egen model for den ”lærende evaluering”. Fokus i den lærende evaluering  er rettet mod både proces og resultater.  Det giver mulighed for løbende læring, sparring og justeringer på baggrund af foreløbige resultater og forbedringsforslag. Vi anvender typisk en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, når vi arbejder med lærende evaluering.

 

Vi har blandt andet gennemført analyser, evalueringer/lærende evaluering i forhold til:

  • Uddannelsesområdet (fx Undervisningsministeriet, Industriens Uddannelser, uddannelsesinstitutioner, Region Hovedstaden og en lang række kommuner)
  • Social- og sundhedsområdet (fx Socialstyrelsen, Københavns Kommune, Praktiserende læger, Region Sjælland, Aarhus Universitetshospital Skejby)
  • Organisationer (fx Børns Vilkår, Røde Kors, Red Barnet, Det Kriminalpræventive Råd, Ældre Sagen, Boligernes Landsforening, Industriens Fond)

Kontakt CUBION med afdelinger i København og Aarhus.

Vi tilbyder lærende evaluering over hele landet: København, Aarhus, Aalborg, Odense, Horsens, Kolding, Vejle, Silkeborg og Viborg m.v.

Scroll To Top