Skip to content
Kirsten foto

SPÆNDENDE SAMARBEJDE

Henrik Nordmand Rasmussen

Chefkonsulent og Økonomiansvarlig partner HD[R]

Kan CUBION noget indenfor velfærdsudvikling?

Det spørgsmål stillede CUBIONS chefkonsulent Kirsten Seeberg sammen med Lars Holmboe fra Mentorland. Vi lavede et bud og VELUX FONDEN svarede for knap to millioner kr. ”Ja!”.

Ja til det metodeudviklende projekt Relationer i bevægelse, som over de kommende to år skal undersøge, hvordan psykisk sårbare gennem deltagelse i frivilligt foreningsliv kan genvinde magten og kontrollen i deres eget liv.

Inspireret af Hillary Cottams begreb om radikal hjælp vender projektet den sædvanlige tilgang på hovedet og stiller spørgsmål som:

  • Hvad sker der, hvis vi i langt højere grad lader psykisk sårbare borgere selv pege på, hvad der støtter deres personlige recovery?
  • Hvad sker der, hvis vi ikke på forhånd tror det er givet, hvad der har effekt på den enkeltes recovery?
  • Hvad sker der, hvis den psykisk sårbare får støtte til selv at vælge, hvilke aktiviteter, der kan fremme recovery og skabe et meningsfuldt liv?
  • Hvad sker der, hvis vi holder op med at tænke tanker og lægge planer på borgerens vegne?

Hypotesen er, at netop det, at den psykisk sårbare selv skal være den drivende aktør, giver den positive sideeffekt, at det i sig selv øger følelsen af livsmestring.

Det vi nok er allermest stolte af er, at vi får lov til at arbejde så eksplorativt som vi gør i dette projekt”, fortæller Kirsten Seeberg, og fortsætter: ”At vi ikke har operationaliseret hvert eneste begreb eller defineret hvert eneste skridt, men netop udvikler metoden mens vi afprøver den.

Og så at Velux Fonden kan se idéen og tør støtte op om projektet. Det er vi ret stolte over”.

Projektet gennemføres i samarbejde med Frivilligcenter Silkeborg, Peer-netværket Danmark, Mentorland og DGI-Midtjylland.

1 Comment

  1. Kristine Karlshøj den 27. november 2020 kl. 18:11

    Sådan! Virkelig godt gået. Tillykke til alle i Cubion

Skriv en kommentar

Scroll To Top