Skip to content
IMG_0334

Nye veje til forbedringer

Troels Møller

Partner og chefkonsulent Troels Møller var i 2004 med til at stifte CUBION A/S og har lige siden været partner.

Klassiske kvalitetsudviklingsværktøjer der trækker i nye ’klæder’ og
bidrager til nye bæredygtige praksisser i den kommunale sektor!

Af: Troels Møller, partner og chefkonsulent

CUBION har ad flere omgange arbejdet med ’Nye veje til forbedringer’ indenfor den kommunale sektor. ’Nye veje til forbedringer’ er en platform, hvor kommunens medarbejdere og ledere arbejder med udvikling af eksisterende praksis til nye og bedre praksisser, og med fokus på medarbejderinvolvering. I denne proces har PDSA-cirklen (PLAN, DO, STUDY, ACT) vist sin styrke.
PDSA er en metode til at udvikle forbedringsløsninger, gennemføre nye løsninger, evaluere om løsningerne virker og fastholde dem. PDSA udspringer af det klassiske kvalitetsudviklingsværktøj, PDCA-cirklen(PLAN, DO, CHECK ACT). Ud fra devisen ’Der er meget nyt under solen – men tag nu lige og brug det der er’ har denne artikel som formål at vise, hvordan et gennemprøvet værktøj PDCA-cirklen, via praksis kan udvikles og innoveres til PDSA-cirklen, med prøvehandling og evaluering, så det stadig kan understøtte dygtige fagpersoner, ledere og medarbejdere helt lokalt i at arbejde med løbende forbedringer til gavn for borgere.

Læs mere her: Nye veje til forbedringer_ fra PDCA til PDSA

Skriv en kommentar

Scroll To Top