Skip to content

4 afgørende faktorer for at du trives hele lederlivet

Af Kirsten Seeberg | 23. juni 2023

Et kapitel i bogen Ny i Ledelse? handler om Energi i ledelse. Det er der kommet en artikel ud af, som Troels Møller og Henning de Haas har skrevet som du kan læse på Lederweb. Du kan klikke på linket her. God fornøjelse

Ny Leder? – Centrale temaer og overvejelser om lederskab

Af Kirsten Seeberg | 3. maj 2023

Vi har glædet os til at kunne annoncere, at bogen Ny Leder? udkommer i dag d. 3. maj og kan nu købes her. Fra Cubion vil vi gerne sige tak til Jesper Wass Hansen for at have redigeret bogen og til forlægger Birgitte Lie Suhr-Jessen fra Content Publishing for at gøre udgivelsen mulig. Tak til…

Gode metoder til at arbejde med løbende forbedringer

Af Kirsten Seeberg | 21. februar 2023

I mange organisationer opleves et stort behov for løbende at reflektere over, om der mon findes bedre alternativer til den nuværende praksis, og dermed et fokus på at arbejde med at udvikle og skabe løbende forbedringer. I artiklen præsenterer Troels Møller to konkrete værktøjer, Fiskebensdiagrammet og 5 x Why (Hvorfor), der kan understøtte og kvalificere…

Skab en velfungerende almen praksis

Af Kirsten Seeberg | 10. februar 2023

Randi Juul-Olsen har gennem længere tid arbejdet med ledelse i almen praksis. I Cubion er vi nemlig optaget af vigtigheden af at kvalificere og professionalisere ledelsen i almen praksis. God ledelse er nemlig et centralt middel til at skabe en velfungerende praksis både fagligt, trivselsmæssigt og økonomisk – og god ledelse medvirker dermed til at…

Læringsdag om Recovery i Medborgerhuset Silkeborg d. 19. september 2022

Af Kirsten Seeberg | 24. august 2022

Som medarrangør af Læringsdagen Steder at høre til og måder at arbejde på, håber vi, at du har lyst til at deltage. Fristen for tilmelding er d. 5. september og du kan tilmelde dig her. Og downloade dagens program Læringsdag. Indholdet på dagen veksler mellem oplæg, workshops og paneldebat. Du får bl.a. mulighed for at høre…

Effektivitet med aktionslæring og medarbejderinvolvering

Af Marie Capitani | 10. september 2021

I en ny artikel samler Cubions Troels Møller og vores gode samarbejdspartner Henning de Haas op på vores erfaringer fra udviklingsprojektet ’Nye veje til forbedringer’. Projektet arbejder med prøvehandlinger, aktionslæring, traditionelle Lean-værktøjer og ikke mindst en høj grad af medarbejderinvolvering, med henblik på at skabe mere effektive arbejdsgange i kommunal praksis. Praksiserfaringerne viser, at det…

Vellykket transfer fra teori til ledelsespraksis

Af Marie Capitani | 31. august 2021

Cubions partnerskab med UC Syd og Odense Kommune om tre moduler på diplomuddannelsen i ledelse er blevet fremhævet som et godt eksempel på vellykket transfer mellem teori og ledelsespraksis af arbejdsgruppen bag Eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Eftersynet udgav før sommer en rapport, som afdækker hvordan uddannelserne sikrer det størst mulige udbytte for både ledere…

Sommerhilsen fra CUBION

Af Marie Capitani | 12. juli 2021

Ferien nærmer sig, og vi i Cubion kan se tilbage på et udfordrende men også berigende første halvår af 2021. Ligesom vi er i bevægelse fra lockdown mod genåbning, så har bevægelse – i alle ordets betydninger – kendetegnet de opgaver og sammenhænge, vi har (sam-)arbejdet om: Vi har arbejdet med evalueringsprojekter med fokus på…

Feedback fra vores onlinestuderende

Af Marie Capitani | 8. juli 2021

Cubion har interviewet seks studerende på vores online lederhold om hvordan de har oplevet at blive undervist online, og det er der kommet en masse brugbar feedback ud af. Selvom vi er glade og stolte over, at alle seks studerende mener, at onlineundervisningen har virket gennemtænkt, planlagt og afprøvet, så er det deres spørgsmål og…

Cubion og den Sociokratiske Cirkelmetode (SCM)

Af Marie Capitani | 4. juni 2021

I Cubion er vi optaget af fremtidens organisationer og ikke mindst formålsdrevne organisationer. Derfor har vi i nogle dage arbejdet fokuseret med Den Sociokratiske Cirkelmetode, som er en avanceret metode inden for selvledelse og formålsdrevet lederskab. I midten af maj mødtes vi med et udvalg af gode samarbejdspartnere og deltog i en workshop ledet af…

Scroll To Top