Skip to content

Innovation

Innovation med CUBION

Innovation: Aarhus, København, Aalborg, og Odense m.v. Innovation er ikke nemt, især fordi den menneskelige faktor er uregerlig. I Cubion tager vi afsæt i denne indsigt i alle de innovations-, forandrings-, og udviklingsopgaver, vi er en del af.

I en innovationsproces er det vigtigt at stille spørgsmål som: Hvad er det vi rent faktisk gør? Hvilke konsekvenser har det? Findes der et bedre alternativ til vores nuværende praksis? Altså innovation. Innovationsarbejdet med at finde svar på disse spørgsmål giver bedst resultat når det gøres systematisk og i en veltilrettelagt proces.

I CUBION, med afdelinger i København og Aarhus, har vi mange års erfaringer med innovation, og med at tilrettelægge værdiskabende innovationsprocesser hvor aktiviteter og resultater forankres hos medarbejdere, ledelse og brugere.

 

Vi arbejder bl.a. med innovation ud fra følgende perspektiver:

  • Samarbejdspartner ift. konkret innovationsprojekter – vi har stor erfaring i at løfte meget forskellige opgaver indenfor innovation, og har gjort dette på tværs af brancher som finans, IT og telekommunikation, fødevarer, kultur, undervisning, healthcare og teknologi. Vi har blandt andet løst opgaver indenfor innovation for Det Kongelige Teater, Danfoss, Telenor, Metro Service, Undervisningsministeriet og Ældre Sagen.
  • Innovationsledelse og innovationspsykologi – hvordan gør man innovation til en naturlig del af den organisatoriske hverdag? Og hvordan leder man innovation og forandring i en kompleks, foranderlig og uforudsigelig virkelighed? Vi har arbejdet sammen med ledelses- og innovationsteams fra bl.a. Maersk, Danfoss og DONG Energy om dette.
  • Uddannelse og foredrag om innovation og forandring – vi er flittigt benyttet som oplægsholder og uddannelsespartner. Blandt andet har vi arbejdet for DR, Slagelse Kommune, HK Midt og Fremtidsfabrikken. Cubion har desuden gennemført DOL kurset, Udvikling, Forandring og Innovation for mange hundrede ledere inden for de senere år.
  • Fra vores afdelinger i København og Aarhus leverer vi innovation over hele landet til b.la. : København, Aalborg, Aarhus, Odense, Horsens, Viborg, Silkeborg, Kolding og Vejle m.v.
Scroll To Top