Skip to content
KBS

Kriger eller offer?

Henrik Nordmand Rasmussen

Chefkonsulent og Økonomiansvarlig partner HD[R]

“I am a whole person, not a diagnosis” – A mind-body intervention to improve the mental wellbeing of HIV-infected individuals in Denmark

Artikel I European Journal for Person Centered Healthcare 2019 Vol 7 Issue 4 pp 614-622

I perioden 2010- 2016 var Kirsten Seeberg tilknyttet et projekt på Aarhus Universitetshospital. Det var et tilbud til en gruppe af personer med en HIV+ diagnose, hvor interventionen var rettet mod de mentale reaktioner på at blive diagnosticeret med en kronisk lidelse. Deltagerne i projektet havde levet med diagnosen i fra 2 – 33 år, så det var ikke den umiddelbare reaktion der var i fokus, men den betydning en kronisk lidelse og her specifikt en HIV positiv diagnose får på den enkeltes livskvalitet. HIV er stadig forbundet med en vis stigmatisering både fra andre men også fra personen selv, så derfor har interventionen tilbud deltagerne redskaber til at håndtere de udfordringer den enkelte har oplevet.

Kirsten har stået for den kvalitative dataindsamling på de gennemførte forløb. Disse data er nu blevet præsenteret i denne artikel, som har været på vej et stykke tid og forsinket pga. Corona, men er nu tilgængelig og kan læses i denne pdf. Artikel i European Journal for Person Centeret Healtcare_Lotte_Tinne_Kirsten

Skriv en kommentar

Scroll To Top