Skip to content
Billede1

Trivselsprojekt på bo- og beskæftigelsestilbuddet Fangelbogård

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner Antropolog

I Cubion har vi gennemført et trivselsprojekt støttet af Velliv ForeningenFangelbogård på Fyn. Fangelbogård er et bo- og beskæftigelsestilbud for mennesker med en psykisk funktionsnedsættelse.

Over det seneste halve år, har vi sammen med ledelse og medarbejdere haft fokus på psykologisk tryghed, vitaliseringspsykologi, kommunikation og forråelse. For at temaerne og teorierne fik liv har alle arbejdet med prøvehandlinger i deres dagligdag. Projektet er med andre ord gennemført som et Strategisk aktionslæringsforløb, hvor ledelse og medarbejdere sammen har udviklet og lært samtidig med, at de har udført deres daglige arbejde. Som afslutning på forløbet præsenterede hver medarbejder sit aktionslæringsforløb for sine kollegaer, så viden og ideer kunne udveksles og leve videre.

Ledelsen  har sideløbende haft deres eget sparringsforløb med en konsulent, hvor fokus var på ledelsens opgaver og ansvar i forhold til at understøtte medarbejdernes forandring og udvikling.

I den afsluttende evaluering var der stor enighed om at trivslen var høj og at projektet havde haft betydning for både Fangelbogård og deltagernes personlige og faglige udvikling.

Skriv en kommentar

Scroll To Top