Skip to content
ung til ung

Cubion har udviklet projekt målrettet unges mentale trivsel: Ung til ung – mentor på efterskoler

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner Antropolog

I Cubion er vi kommet rigtig godt i gang med ”Ung til ung samtaler på efterskoler”, et pilotprojekt i samarbejde med tre efterskoler, Hou Maritime Idrætsefterskole, Himmerlands Ungdomsskole og Thorsgaard Efterskole.

Med støtte fra Efterskoleforeningen undersøger vi sammen, hvordan man på de tre efterskoler kan bruge frivillige ungementorer (tidligere elever fra efterskolen) til at hjælpe de nye efterskoleelever, som bøvler lidt med at finde sig til rette i efterskolelivet.

 

Projektet taler direkte ind i det fokus, der aktuelt er på unge og mistrivsel, men med et anderledes bud på, hvordan man kan møde den usikkerhed og de udfordringer, der helt naturligt hører ungdomslivet til.

Vi undersøger gennem projektet, hvordan unge kan hjælpe andre unge gennem samtaler – gerne i grupper og også individuelt – med at dele de tilværelsesudfordringer, der typisk opstår på en efterskole. Ungementorerne trænes i at lytte empatisk og får nogle mentale samtaleværktøjer, der gør dem i stand til at lytte og dele erfaringer med en bevidsthed om, at de ikke skal ”fikse” hinanden, men facilitere rum, hvor man deler, det der kan være bøvlet ved at gå på efterskole – og at være ung! At turde dele bøvl og begejstring med andre unge og at kunne lære af andre unges erfaringer, unge som selv lige har været der, kan være en vigtig nøgle ind i arbejdet med trivsel i ungefælleskaber!

Pilotprojektet løber over det kommende skoleår og i foråret 2024 inviteres alle interesserede til en informations- og videndelingsaften om projektet på én af efterskolerne.

 

Hvis du ønsker mere information, så tøv ikke med at kontakte Lise Grønbæk fra Cubion, som er udvikler og konsulent på projektet.

 

Skriv en kommentar

Scroll To Top