Skip to content
KL_topmøde_småbørnsklub

Cubion har gennemført evaluering af Red Barnet projektet: Småbørnsklubber

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner Antropolog

Cubion har i perioden 2020-2023 gennemført en lærende evaluering af projekt Småbørnsklubber for Red Barnet og det kan bl.a. konkluderes, at der er stor tilfredshed med Småbørnsklubberne blandt de deltagende forældre. Du kan læse hele rapporten her.

Småbørnsklubber er Red Barnets frivillige sociale indsats for småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år. Klubberne drives i et samspil mellem frivillige og kommunale fagprofessionelle og har til formål at styrke livsduelighed hos børn i udsatte positioner, støtte relationen mellem børn og forældre og skabe fællesskaber.

Småbørnsklubberne tilbyder 12 klubgange af 2-3 timer, hvor familierne mødes, får input fra og indgår i dialog med fagprofessionelle. De spiser sammen, hygger og børnene leger sammen, hvor også forældre og frivillige indgår.

197 familier har deltaget i Småbørnsklubberne på tværs af kommunerne og 117 frivillige har været tilknyttet Småbørnsklubberne.

Småbørnsklubber er etableret i 7 kommuner; Guldborgsund, Roskilde, Esbjerg, Amager, Odense, Bornholm og Billund. På det af KL nyligt afholdte  Børn og Unge topmøde blev der refereret til rapporten og de resultater, Småbørnsklubberne har opnået.

Projektet er støttet af Lauritzen Fonden og Egmont Fonden

Red Barnet har stået for layout på rapporten.

Skriv en kommentar

Scroll To Top