Skip to content
FOF_Randi

Etablering af nyt værdigrundlag for FOF

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner Antropolog

Da FOF København skulle have et nyt værdigrundlag, valgte Samarbejdsudvalget (SU) at kontakte Randi Juul-Olsen, fra CUBION. Det blev starten på et spændende og udviklende samarbejde, der fornyede organisationens syn på egne værdier i forhold til den aktuelle omverden, som FOF København nu befandt sig i.

Som konsulent for projektet fastlagde Randi i samarbejde med SU en proces for udarbejdelse af værdigrundlaget. Processen strakte sig i første omgang over ca. et år med tilføjelse af et forløb, hvor værdierne efterfølgende blev omsat til praksis og indarbejdet i organisationens daglige virke.

For at sikre alle relevante målgruppers input til værdienerne udarbejdede Randi og SU en række surveys og workshops rettet mod samtlige lag i organisationen dvs. kursister, undervisere, sekretariatet og bestyrelsen.

Gennem en iterativ proces, hvor de initialt formulerede værdier af flere omgange blev afprøvet på målgrupperne og reformuleret, materialiserede sig et gennemarbejdet og etisk flot værdisæt bestående af fem overordnede værdier med tilhørende skarpe og velformulerede definitioner.

Men udover værdigrundlaget bidrog processen i sig selv til, at sekretariatet udviklede nye måder at samarbejde på i forhold til både faglige ideer og indretning af det daglige arbejdsmiljø. Processen frem mod målet bidrog derfor værdifuldt og definerende for FOF Københavns selvopfattelse som organisation og arbejdsplads.

At arbejdet med værdigrundlaget fik så mange positive sidegevinster for FOF København, skyldes ikke mindst Randis måde at forstå organisationen på og sikre, at alle vigtige delelementer fik plads i processen, indenfor den givne tidsramme.

Med et stort personligt engagement har Randi været en fantastisk samarbejdspartner gennem hele forløbet. Med stamina, energi og overblik har Randi sikret, at FOF København kom i mål med projektet i en positiv ånd, der smittede af på hele organisationen. Selv en bestyrelse, der fra begyndelsen ikke viste synlig interesse for et nyt værdigrundlag og først senere i processen besluttede sig for at deltage aktivt i arbejdet, måtte til sidst erkende, at resultatet var både etisk flot og meningsfuldt.

Det har derfor været en fornøjelse at arbejde sammen med Randi og CUBION. Resultaterne taler for sig selv og vil være til inspiration mange år endnu.

Kåre Emtoft, Direktør for FOF København

Skriv en kommentar

Scroll To Top