Skip to content
affaldstønder3

Bæredygtighed i de grafiske erhvervsuddannelser

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner Antropolog

Med afsæt i det samfundsmæssige fokus på bæredygtighed, igangsatte Grafisk Uddannelsesudvalg  en analyse af, hvordan erhvervsuddannelserne på området kan bidrage til den grønne omstilling. Vi har i Cubion gennemført analysen i perioden februar – oktober 2023 og rapporten er nu tilgængelig på Industriens Uddannelsers hjemmeside:  https://grafiske-uddannelser.dk/media/1izhbtd5/analyse-af-b%C3%A6redygtighed-2023.pdf

Analysens fokus er på, hvordan både skolernes undervisningspraksis og mediegrafikere (MG) og grafiske teknikere (GT) i deres arbejde, kan bidrage positivt til den grønne omstilling. Der er stor enighed blandt undervisere og lærlinge om, at bæredygtighed og grøn omstilling skal være en del af den grafiske faglighed på de to uddannelser, men underviserne efterspørger udviklingstid, da de egentlig har meget viden allerede, som kan sættes i spil. De har dog brug for, at nogen sætter sig ned og får skabt de nødvendige rammer for hvad der skal undervises i. Der skal udvikles retningslinjer og mål; ikke som selvstændige mål, men som integrerede mål. Du kan læse mere om analysen og resultaterne i rapporten her.

Skriv en kommentar

Scroll To Top