Skip to content
Regenerativ ledelse_bogforside

Regenerative værdikæder i praksis

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner Antropolog

Dette blogindlæg skrevet af konsulent i Cubion, Henning de Haas, giver et lille indblik i tænkningen bag regenerative værdikæder og et eksempel på en virksomhed, der arbejder på at forandre deres måde at drive forretning på.

Regenerering begynder med erkendelsen af, at økonomi, industri og samfund ikke er adskilt fra naturen
men en del af den. Naturlige systemer er selvbærende og modstandsdygtige. Regenerativ tænkning
handler om at anvende principperne for naturlige systemer, på menneskedrevne systemer, for at opnå
den samme slags modstandsdygtighed. Det handler om at forstå hele systemer og de komplekse
indbyrdes forhold mellem natur og mennesker. Regenerative forretningsmodeller anerkender, at naturen er et uerstatteligt fundament for menneskers sundhed og velvære, at menneskelige samfund er dybt indlejret i biosfæren, og at de er afhængige.

Med udgangspunkt i naturen og dens mangfoldige økosystemer finder vi den vigtigste inspirationskilde til udvikling af regenerative organisationer. Der kommer flere og flere eksempler på organisationer og
virksomheder der forsøger at opbygge organisationerne i overensstemmelse med nogle af de
grundlæggende principper fra naturens logik.

Et meget brugt eksempel er virksomheden – Vivobarefoot, der er på en mission, et formål, som er at
genoprette forbindelsen mellem mennesker og den naturlige verden ved at udvikle regenerativt fodtøj,
der bringer folk tættere på naturen og den naturlige sundhed. Det kan du læse mere om i indlægget her Regenerative værdikæder i praksis – tænkningen bag.

Skriv en kommentar

Scroll To Top