Skip to content

Effektivitet med aktionslæring og medarbejderinvolvering

I en ny artikel samler Cubions Troels Møller og vores gode samarbejdspartner Henning de Haas op på vores erfaringer fra udviklingsprojektet ’Nye veje til forbedringer’. Projektet arbejder med prøvehandlinger, aktionslæring, traditionelle Lean-værktøjer og ikke mindst en høj grad af medarbejderinvolvering, med henblik på at skabe mere effektive arbejdsgange i kommunal praksis. Praksiserfaringerne viser, at det…

Læs mere

Vellykket transfer fra teori til ledelsespraksis

Cubions partnerskab med UC Syd og Odense Kommune om tre moduler på diplomuddannelsen i ledelse er blevet fremhævet som et godt eksempel på vellykket transfer mellem teori og ledelsespraksis af arbejdsgruppen bag Eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Eftersynet udgav før sommer en rapport, som afdækker hvordan uddannelserne sikrer det størst mulige udbytte for både ledere…

Læs mere

Sommerhilsen fra CUBION

Ferien nærmer sig, og vi i Cubion kan se tilbage på et udfordrende men også berigende første halvår af 2021. Ligesom vi er i bevægelse fra lockdown mod genåbning, så har bevægelse – i alle ordets betydninger – kendetegnet de opgaver og sammenhænge, vi har (sam-)arbejdet om: Vi har arbejdet med evalueringsprojekter med fokus på…

Læs mere

Feedback fra vores onlinestuderende

Cubion har interviewet seks studerende på vores online lederhold om hvordan de har oplevet at blive undervist online, og det er der kommet en masse brugbar feedback ud af. Selvom vi er glade og stolte over, at alle seks studerende mener, at onlineundervisningen har virket gennemtænkt, planlagt og afprøvet, så er det deres spørgsmål og…

Læs mere

Cubion og den Sociokratiske Cirkelmetode (SCM)

I Cubion er vi optaget af fremtidens organisationer og ikke mindst formålsdrevne organisationer. Derfor har vi i nogle dage arbejdet fokuseret med Den Sociokratiske Cirkelmetode, som er en avanceret metode inden for selvledelse og formålsdrevet lederskab. I midten af maj mødtes vi med et udvalg af gode samarbejdspartnere og deltog i en workshop ledet af…

Læs mere
Scroll To Top