Skip to content
God sommer fra CUBION

Sommerhilsen fra CUBION

Marie Capitani

Konsulent, Cand.psych.Aut

Ferien nærmer sig, og vi i Cubion kan se tilbage på et udfordrende men også berigende første halvår af 2021. Ligesom vi er i bevægelse fra lockdown mod genåbning, så har bevægelse – i alle ordets betydninger – kendetegnet de opgaver og sammenhænge, vi har (sam-)arbejdet om:

Vi har arbejdet med evalueringsprojekter med fokus på børns trivsel og bevægelse, ligesom vi har fokus på fællesskaber for alle børn, gennem styrket samarbejde i professionelle læringsfællesskaber.

Via projektet Relationer i bevægelse har vi bidraget til at skabe en ramme, hvor voksne med psykisk sårbarhed kan få modet til at engagere sig i foreningslivet, og i evalueringen af Bevæg dig for livet har vi fokus på, hvordan foreninger lykkes med at få flere danskere i bevægelse.

I mange opgavesammenhænge har vi fokus på at udvikle en kultur og en tilgang, der understøtter øget læring, større mobilisering og højere realiseringskraft.

Fx har vi gennem aktionslæringsforløb skabt bevægelse i teamsamarbejdet i underviserteams, gennem afklaring og indføring i ledelsespraksis har vi puffet lederaspiranter til bevægelsen fra medarbejder til leder, og vores studerende på Den Offentlige Lederuddannelse arbejder med prøvehandlinger, der understøtter bevægelse i deres lederskab.

Vi har bidraget til succesfuld rekruttering af nye ledere og til ledelses- og organisationsudvikling i almen praksis.

Med kompetenceudvikling af interne konsulenter har vi skabt bevægelse til øget læring og realiseringskraft i offentlige og private organisationer og vi samarbejder med kommunale ledere og medarbejdere om at udvikle en løbende forbedringskultur, hvor solide resultater løber ind helt derude hvor velfærdsydelser fremstilles.

Og endelig bevæger vi os – i et nyt samarbejde med Industriens Fond – mod nye evalueringsområder, med evaluering af hvordan netværk kan hjælpe SMV’er med at komme ind på det Sydøstasiatiske marked med succes, lige som vi leverer bestyrelsesarbejde i SMV-segmentet og understøtter deres balancering og håndtering af forskellige situationer under lockdown.

Vores palette af opgaver er bred, men en tværgående ingrediens er stærk projektledelse og en insisteren på involvering, mod og handlekraft i arbejdet med at understøtte realiseringen af gode bevægelser.

Nu venter en skøn sommerferie forude, og dernæst sidste halvår af 2021, hvor vi ser frem til endnu mere samarbejde, samskabelse og bevægelse.

Vi ønsker jer alle en god sommer.

Skriv en kommentar

Scroll To Top