Skip to content
Foto Hanne og Troels

Feedback fra vores onlinestuderende

Marie Capitani

Konsulent, Cand.psych.Aut

Cubion har interviewet seks studerende på vores online lederhold om hvordan de har oplevet at blive undervist online, og det er der kommet en masse brugbar feedback ud af. Selvom vi er glade og stolte over, at alle seks studerende mener, at onlineundervisningen har virket gennemtænkt, planlagt og afprøvet, så er det deres spørgsmål og kritiske briller, vi sætter allermest pris på.

Blandt andet peger de på, at plenumopsamlingerne kan være lidt tunge, fordi debat er svært når man ikke kan se alle ordentligt. Til gengæld sætter de pris på, når konsulenterne afbryder hinanden, supplerer og pingponger, og vil gerne have at de gør det endnu mere.

Til gruppearbejdet efterspørger de klart afgrænsede spørgsmål og langt mere styring online end til fysisk undervisning, og de angiver netop den fysiske afstand mellem gruppedeltagerne som grunden til, at de har dette behov.

Ikke overraskende er deltagernes største afsavn det mere sociale samvær, som er svært (men ikke umuligt) at praktisere online.

Vi er så taknemmelige for, at de studerende har taget sig tid til at give feedback på vores onlineundervisning, og vi glæder os til at bruge den, når Cubion fremadrettet vil kombinere den fysiske undervisning med onlineformatet.

Og så er vi simpelthen nødt til at dele en hilsen vi fik fra en af vores censorer: Jeg elsker at være censor ved Cubion! Fantastiske vejledere, der har valgt super interessant litteratur, dygtige studerende, dejlige rammer. Så mere af det!”. Tak for den!

I videoen her kan du se Cubions konsulenter Hanne Møller og Troels Møller reflektere over de studerendes feedback, og drøfte hvilke udviklinger den vil føre til.

Skriv en kommentar

Scroll To Top