Skip to content
Foto

Vellykket transfer fra teori til ledelsespraksis

Marie Capitani

Konsulent, Cand.psych.Aut

Cubions partnerskab med UC Syd og Odense Kommune om tre moduler på diplomuddannelsen i ledelse er blevet fremhævet som et godt eksempel på vellykket transfer mellem teori og ledelsespraksis af arbejdsgruppen bag Eftersyn af de offentlige lederuddannelser.

Eftersynet udgav før sommer en rapport, som afdækker hvordan uddannelserne sikrer det størst mulige udbytte for både ledere og arbejdspladser.

Rapportens analyser fokuserer bl.a. på, hvordan lederuddannelserne inddrager aftagerne i udvikling af uddannelserne og sikrer praksisnærhed og transfer mellem teori og ledelsespraksis.

En af rapportens cases omhandler Cubions tre moduler og beskriver hvordan læringsaftaler med involvering af deltagerens leder, prøvehandlinger og strategisk aktionslæring er med til at fremme transfer, og hvordan det tætte samarbejde mellem uddannelsesinstitution og arbejdsplads kan give store gevinster:

”(…) partnerskabet er med til at øge transfer for deltagerne, fordi underviserne kommer tættere på arbejdspladserne, som omvendt kommer tættere på undervisningen, og fordi teorien på lederuddannelsen bliver så konkret, at deltagerne lettere kan se, hvordan de kan bruge den i praksis.”

(EVA, 2021: Caseundersøgelse af transfer på de offentlige videregående lederuddannelser)

Samarbejdet mellem Cubion, UC Syd og Odense Kommune omfatter bl.a. fortløbende dialog om, hvordan modulerne kan videreudvikles samt inddragelse af centrale strategiske dokumenter fra Odense Kommune på modulerne. Dette giver Cubions undervisere et bedre kendskab til de strategiske mål i organisationen og til det ledelseskoncept, der er i Odense Kommune, og dermed mulighed for at bruge denne viden i vejledningen af de studerende og i tilrettelæggelsen af modulerne.

Som et godt eksempel på praksisnærhed, fremhæver rapporten hvordan Cubions undervisere anvender læringsaftalerne til at opnå kendskab til deltagernes problemstillinger og udfordringer, så de kan tilpasse valget af teorien i undervisningen og ikke mindst til at kunne tale deltagernes sprog og tale teori ind i deltagernes praksiserfaringer.

”Læringsaftalen understøtter, at der før, under og efter modulet er fokus på både personlige og organisatoriske mål og har til formål at sikre en tæt kobling mellem uddannelse og praksis”.

(EVA, 2021)

På samme vis peger rapporten på, hvordan Cubions brug af prøvehandlinger og aktionslæring sikrer transfer mellem teori og praksis.

Prøvehandlinger er en måde at eksperimentere med løsning af en ledelsesudfordring på, mens strategisk aktionslæring er aktionslæring med et organisatorisk sigte.

Med prøvehandlinger og strategisk aktionslæring skal deltagerne forholde sig til, at teori ikke bare er teori, men at teorierne skal bringes i spil i ledelsespraksis. Som en studerende fortæller i rapporten:

”(…) det, der har været det gode, det er, at vi nok hele tiden er blevet tvunget til at forholde os til vores praksis med et teoretisk afsæt, men det at det ikke bare var for teoriernes skyld, det har givet det største udbytte”.

(EVA, 2021)

Cubion er meget tilfredse med rapporten og ikke mindst med det velfungerende partnerskab med UC Syd og Odense Kommune.

Rapporten består af ni analyser, som Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet. I løbet af 3. kvartal 2021 vil Eftersyn af de offentlige lederuddannelser give en række anbefalinger, baseret på analyserne.

Du kan læse casen om Cubions diplommoduler her

https://ufm.dk/publikationer/2021/caseundersogelse-af-transfer-pa-de-offentlige-videregaende-lederuddannelser

Og du kan læse hele rapporten her

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/efter-og-videreuddannelse/eftersyn-af-de-offentlige-lederuddannelser

 

Skriv en kommentar

Scroll To Top