Skip to content

Gode metoder til at arbejde med løbende forbedringer

I mange organisationer opleves et stort behov for løbende at reflektere over, om der mon findes bedre alternativer til den nuværende praksis, og dermed et fokus på at arbejde med at udvikle og skabe løbende forbedringer. I artiklen præsenterer Troels Møller to konkrete værktøjer, Fiskebensdiagrammet og 5 x Why (Hvorfor), der kan understøtte og kvalificere…

Læs mere

Skab en velfungerende almen praksis

Randi Juul-Olsen har gennem længere tid arbejdet med ledelse i almen praksis. I Cubion er vi nemlig optaget af vigtigheden af at kvalificere og professionalisere ledelsen i almen praksis. God ledelse er nemlig et centralt middel til at skabe en velfungerende praksis både fagligt, trivselsmæssigt og økonomisk – og god ledelse medvirker dermed til at…

Læs mere

Læringsdag om Recovery i Medborgerhuset Silkeborg d. 19. september 2022

Som medarrangør af Læringsdagen Steder at høre til og måder at arbejde på, håber vi, at du har lyst til at deltage. Fristen for tilmelding er d. 5. september og du kan tilmelde dig her. Og downloade dagens program Læringsdag. Indholdet på dagen veksler mellem oplæg, workshops og paneldebat. Du får bl.a. mulighed for at høre…

Læs mere

Effektivitet med aktionslæring og medarbejderinvolvering

I en ny artikel samler Cubions Troels Møller og vores gode samarbejdspartner Henning de Haas op på vores erfaringer fra udviklingsprojektet ’Nye veje til forbedringer’. Projektet arbejder med prøvehandlinger, aktionslæring, traditionelle Lean-værktøjer og ikke mindst en høj grad af medarbejderinvolvering, med henblik på at skabe mere effektive arbejdsgange i kommunal praksis. Praksiserfaringerne viser, at det…

Læs mere

Vellykket transfer fra teori til ledelsespraksis

Cubions partnerskab med UC Syd og Odense Kommune om tre moduler på diplomuddannelsen i ledelse er blevet fremhævet som et godt eksempel på vellykket transfer mellem teori og ledelsespraksis af arbejdsgruppen bag Eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Eftersynet udgav før sommer en rapport, som afdækker hvordan uddannelserne sikrer det størst mulige udbytte for både ledere…

Læs mere
Scroll To Top