Skip to content
Ny leder forside

Ny Leder? – Centrale temaer og overvejelser om lederskab

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner Antropolog

Vi har glædet os til at kunne annoncere, at bogen Ny Leder? udkommer i dag d. 3. maj og kan nu købes her. Fra Cubion vil vi gerne sige tak til Jesper Wass Hansen for at have redigeret bogen og til forlægger Birgitte Lie Suhr-Jessen fra Content Publishing for at gøre udgivelsen mulig. Tak til Henning de Haas for vigtige bidrag med kapitler til bogen. Fra Cubion har Troels Møller, Hanne Birgitte Møller, Kirsten Baggesgaard Seeberg og Randi Juul-Olsen alle bidraget med kapitler til bogen.

Om bogen har vi skrevet: Denne bog kan hjælpe nye og kommende ledere i især den offentlige sektor med at opnå en større indsigt i, viden om og forståelse for ledelsesopgavens mange aspekter. Den belyser forskellige sider af ledelsesopgaven – introduktion til ledelse, meningsskabelse og selvindsigt, handlekraft, tvivl og engagement, livslang læring samt ledelse og organisation i udvikling – og giver dermed mulighed for at reflektere over egen situation. Er der mulighed for at være den leder, man gerne vil være?

God ledelse smitter, det samme gør dårlig ledelse.

Det, der motiverer nye ledere særligt i forhold til at vælge ledervejen, handler om at skabe følgeskab, trivsel, motivation, mening og retning. Det, der overrasker stort set alle, når de første gang starter i et lederjob, er, hvor meget den administrative del og driften fylder i ledelsesopgaven samt at ledelsesopgaven føles modsætningsfyldt og svær at varetage. De færreste er derudover opmærksomme på at passe på sig selv som ledere, og oplevelsen af ensomhed i ledelse fylder meget.

Bogen henvender sig især til ledere i den offentlige sektor, men er på mange områder generel i sin tilgang. Målgruppen er overvejende personer, som overvejer en lederkarriere, som har besluttet sig for at blive leder, eller som er startet i deres første lederrolle. Andre interesserede, ikke mindst de nye lederes chefer, er meget velkomne til at læse med.

Skriv en kommentar

Scroll To Top