Skip to content
læringsdag illustration

Læringsdag om Recovery i Medborgerhuset Silkeborg d. 19. september 2022

Kirsten Seeberg

Chefkonsulent og partner Antropolog

Som medarrangør af Læringsdagen Steder at høre til og måder at arbejde på, håber vi, at du har lyst til at deltage. Fristen for tilmelding er d. 5. september og du kan tilmelde dig her.

Og downloade dagens program Læringsdag.

Indholdet på dagen veksler mellem oplæg, workshops og paneldebat. Du får bl.a. mulighed for at høre og blive inspireret af:

  • Oplæg om Sundhedsprofilen 2021 med vægt på mental og social sundhed samt nyeste data om ensomhed v. Mathias Lasgaard, seniorforsker, cand.psych., ph.d. ved Defactum
  • Fortælling om at arbejde recovery-orienteret fra et ledelses- og organisatorisk perspektiv. Hvilken systemisk indflydelse får det, og hvilken forandring og forskel gør det for peermedarbejdere, deres kolleger, patienter og pårørende? - v. Camilla Krogh og Line Myrup Gregersen, Enhed for Samskabelse, Psykiatrien i Region Nordjylland
  • Oplæg om deltagelsesprocesser i recovery og det aktive liv v. Dorte Nørgaard, centerchef ved Videnscenter om Handicap

Læringsdagen arrangeres af:
Frivilligcenter Silkeborg, DGI Midtjylland, PeerNetværket Danmark, Flere i Fællesskaber, Silkeborg Kommunes sektion Tværgående Sundhed, Konsulenthuset Cubion og Mentorland Lars Holmboe.

Læringsdagen er finansieret af Velux-fonden.

Skriv en kommentar

Scroll To Top