Skip to content
image005

UC SYD og Konsulenthuset CUBION skal være med til at kvalificere fremtidens lederskab i Odense Kommune

Henrik Nordmand Rasmussen

Chefkonsulent og Økonomiansvarlig partner HD[R]

Personligt lederskab, samskabende ledelse, strategiledelse og effektledelse. Det er nogle af de kompetencer Odense Kommune ønsker at udvikle hos deres ledere de kommende år. Målet er, at sikre de rette kompetencer til at styre, udvikle og lede kommunens kerneopgaver.

Ca. 800 ledere ved Odense Kommune får mulighed for at dygtiggøre sig som ledere gennem samarbejde med UC SYD og CUBION på Diplomuddannelse i ledelse og Diplomuddannelse i offentlig ledelse.

– Odense er midt i en gennemgribende udvikling med høje ambitioner for Fremtidens velfærd, Byens trans- formation og Vækstens vilkår. Ambitionerne stiller nye krav til os som kommune og til de måder, vi styrer og leder kerneopgaven på. Vi skal lede på effekt, hvilket også kalder på en fælles og effektorienteret tilgang til ledelsesudvikling. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde diplomuddannelse til vores ledere – fremover i samarbejde med konsortiet UC SYD og CUBION, udtaler Mads Bundesen, chef for HR & Personale i Odense Kommune.

Læringstransfer og organisatorisk forankring

Fagligheden i lederudviklingen står UC SYD og CUBION for som konsortium. De har begge mange års er- faring med henholdsvis Diplomuddannelse i ledelse og Diplomuddannelse i offentlig ledelse – og med at udvikle den viden, den organisation og det lederskab, der gør en forskel i praksis.

Rammeaftalen blev underskrevet inden jul, så samarbejdet er allerede i gang. Konsortiet glæder sig meget til opgaven og til at arbejde med at udbrede kommunens tænkning med effektledelse.

–Det er en tænkning, der matcher vores tilgang til lederuddannelse rigtig fint, fortæller Anne Gregersen, faglig leder hos UC SYD Videreuddannelse

Randi Juul-Olsen, adm. direktør i CUBION, fortsætter: – vores fokus er i høj grad på at sikre sammenhæng mellem forberedelse forud for uddannelsesaktiviteten, selve uddannelsesaktiviteten og den efterfølgende opfølgning på hver leders arbejdsplads med fokus på læringstransfer og organisatorisk forankring.

Kompetenceudvikling med effekt for kerneopgaven

Direktørgruppen i Odense Kommune vedtog i august 2018 en fælles model for ledelsesudvikling, hvor det centrale er, at kompetenceudviklingsaktiviteter skal kobles til og give effekt for kerneopgaven. Implemente- ringen af rammeaftalen med UC SYD og CUBION om levering af Diplomuddannelse i ledelse og Diplomud- dannelse i offentlig ledelse spiller en vigtig rolle i forhold til at få udbredt og forankret den fælles model for ledelsesudvikling.

– God ledelsesudvikling bidrager til og sikrer den gode løsning af kerneopgaven og dermed øget effekt for borgere og virksomheder i Odense i overensstemmelse med de politiske effektmål. Vi antager også, at god ledelse bidrager til øget social kapital, medarbejdertrivsel, motivation og mindre sygefravær, fortæller Mads Bundesen.

Aftalen mellem UC SYD, CUBION og Odense Kommune om videreuddannelsen af lederne i Odense Kom- mune løber over de næste to år som minimum.

 

Om UC SYD

UC SYD er én af landets førende udbydere af Diplom i ledelse med et gennemsnit på ca. 900 studerende om året. Mere end halvdelen af UC SYD’s studerende på diplom i ledelse kommer fra kommuner i Region Syddanmark. UC SYD udbyder alle obligatoriske moduler, alle valgmoduler og afgangsprojektet og har et

stort antal kompetente og erfarne undervisere tilknyttet uddannelsen. Underviserne indgår i et tæt samspil med det interne forskningsmiljø på bl.a. skole‐ og dagtilbudsområdet.

Om CUBION

CUBION er et konsulenthus, der arbejder med mennesker i organisationer. Konsulenthuset er kendt for en pragmatisk, udfordrende og flerfaglig tilgang. Siden 2010 har CUBION været certificeret til at udbyde flere DOL moduler og er netop blevet positivt certificeret til at kunne udbyde de tre nye obligatoriske moduler. CUBION har også gennemført DOL moduler i andre kommuner og har gennem årene haft mere end tusind ledere igennem.

For yderligere information, kontakt

Anne Gregersen, faglig leder, UC SYD, 7266 5242 | atgr@ucsyd.dk /
Randi Juul-Olesen adm. direktør, Konsulenthuset CUBION 6167 3535 | randi@cubion.dk
Kim Hass Rubin, chefkonsulent, Odense Kommune, 2491 9175 | kiru@odense.dk

Skriv en kommentar

Scroll To Top