Skip to content
hjerne

Lederafklaring – Et forløb der virker og kvalificerer!

Henrik Nordmand Rasmussen

Chefkonsulent og Økonomiansvarlig partner HD[R]

Østjysk Ledelsesakademi (ØLA) har gennemført en analyse blandt tidligere deltagere i Lederafklaringskurset, der gennemføres af Cubion A/S. Over 200 kursister har siden 2011 deltaget i forløbet og her i foråret har over 50% valgt at besvare et spørgeskema der handler om deres udbytte af og kursets effekt.

Om udbyttet af forløbet siger deltagere bl.a.:

”Jeg blev tydelig på at det var ledervejen jeg ville gå og har sidenhen skiftet arbejde for at komme til at arbejde mere med ledelse”

”Jeg blev i forløbet klogere på mig selv – svage og stærke sider – og fik en bevidsthed i forhold til hvad det kan kræve at blive leder”.

”Forløbet gav en rigtig god mulighed for at få et indtryk af ledelsesfaget. Lederafklaringen gav en rigtig god sparring, og jeg synes det er en rigtig god mulighed at give de medarbejdere der gerne vil fortsætte deres karriere indenfor ledelse. Jeg er nu ansat som leder, og vil til enhver tid anbefale de medarbejdere der har lederpotentiale at gennemgå lederafklaringsforløbet. Jeg synes det giver god mulighed for at kunne rekruttere fra egen organisation”.

”Undervisningen var vel tilrettelagt og velvalgt, som første spæde step mod en ledelseskarriere!! Jeg har senere brugt dele af undervisningen i refleksioner over mit nuværende job som leder!”

Disse udsagn bakkes op af, at trefjerdedele har svaret at lederafklaringskurset har haft betydning for deres karrierevalg og at 45 % efterfølgende er blevet ledere, teamledere/projektledere eller har skiftet karriere.

Lederafklaringen er et 5 dages kursusforløb, der blander personlige udviklingsværktøjer, ledelsesteorier og værktøjer/modeller, aktionslæring og en styret netværksgruppe struktur. Cubion bemander forløbet med konsulenter, der både har stor teoretisk viden og stor praksiserfaring at byde ind med, både som konsulent og leder.

ØLA, Østjysk Ledelsesakademi, er et samarbejde mellem fem østjyske kommuner Mariagerfjord, Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov kommune.

Skriv en kommentar

Scroll To Top