Skip to content
rasmus

Forvent det uventede

Henrik Nordmand Rasmussen

Chefkonsulent og Økonomiansvarlig partner HD[R]

Den 4. maj 2018 afholder vi i samarbejde med IFLI en MasterClass som introducerer resiliensbegrebet og operationaliserer det gennem konkrete forslag til implementering i ledelse og organisering.

Forvent det uventede
– styrk dit resiliente lederskab

Alt omkring os bliver stadig mere indviklet i takt med, at individer, organisationer og samfundssystemer bindes sammen i komplekse digitale, økonomiske og sociale netværk. Vi står over for et væld af trusler i form af potentielle cyberhændelser, ekstreme vejrfænomener og international terrorisme.

Denne MasterClass introducerer resiliensbegrebet og operationaliserer det gennem konkrete forslag til implementering i ledelse og organisering.

Det resiliente lederskab stiller nye og store krav til vores modstandsdygtighed over for uventede og ukendte pludselige påvirkninger. Begrebet ”resiliens” betegner en form for robusthed, som udover at kunne afvise udefrakommende stød også er i stand til konstant at absorbere utilsigtede påvirkninger, tilpasse sig en foranderlig kontekst og opsamle og udnytte erfaringer gennem implementering af læring.

Med en unik baggrund som både fag- og skønlitterær forfatter trækker Rasmus Dahlberg både på kunsten og videnskaben, når han forklarer, hvordan verden hænger sammen.

Rasmus udfordrer vante forestillinger om forudsigelighed, analyse og kontrol og åbner døren ind til en ny forståelse baseret på studier af bl.a. mennesker og organisationers adfærd under kriser og katastrofer.

Rasmus Dahlberg er cand.mag. i historie og ph.d. i katastrofevidenskab på afhandlingen ”From Risk to Resilience: Challenging Predictability in Contemporary Disaster and Emergency Management” skrevet i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Forsker og underviser ved Forsvarsakademiet og forfatter til en lang række fag- og skønlitterære værker om katastrofe- og beredskabsrelaterede emner.

For praktiske oplysninger og tilmelding Klik her

Skriv en kommentar

Scroll To Top