Skip to content
troels

Bestyrelsen – strategisk fyrtårn eller ligegyldigt appendix?

Troels Møller

Partner og chefkonsulent Troels Møller var i 2004 med til at stifte CUBION A/S og har lige siden været partner.

Hvad enten der er tale om en bestyrelse i en SMV-virksomhed, en højskole, efterskole eller aftenskole, så efterspørger nøglerepræsentanter for organisationen en livskraftig bestyrelse. En bestyrelse, der arbejder fremadrettet og strategisk med et skarpt fokus på vækst og udvikling.

Men virkeligheden er ofte en anden; man bliver fanget i ritualer, bagudrettet tomgangssnak, rapportering og banale ”siddepladsritualer”.

Så hvad sker der, der midt mellem alle de gode intentioner og den levede virkelighed? Det vil være mit fokus for dette – og kommende indlæg her på bloggen.

Min egen vej ind i bestyrelsesrummet har været klassisk; jeg er blevet opfordret og prikket til. Min introduktion har været sidemandsoplæring. I timevis har jeg siddet ved siden af erfarne bestyrelsesmedlemmer og observeret – på godt og ondt – hvordan processen er blevet drevet frem, hvilke valg der er blevet taget, hvad der er blevet gjort og sagt – og ikke sagt.

I forbindelse med at jeg for et par år siden blev formand for en virksomhedsbestyrelse, på vegne af en ejerfamilie med en ret kompleks virksomhedskonstellation, nåede jeg det punkt, hvor jeg valgte at tage en bestyrelsesuddannelse.

En del af denne uddannelse foregik på INSEAD i Frankrig og her blev jeg meget inspireret af den ansvarlige professor i Strategy & Management, Tim Rowley fra Canada. Han havde flere skarpe vinkler og helt snusfornuftige tilgange til bestyrelsesarbejdet. For eksempel denne inddeling i fem grundlæggende bestyrelsestyper:

  1. Minimumsbestyrelsen, som har den funktion at man overholder lovens minimumskrav, men den blander sig ikke organisationens forhold
  2. Den kosmetiske bestyrelse – pryder og pynter organisationen. Plus samme funktion som nr. 1
  3. Den strategiske bestyrelse – denne overvåger organisationens arbejde og styrer via politikker og performance
  4. Den handlingsorienterede bestyrelse – sætter mål og følger op
  5. Den arbejdende bestyrelse – arbejder helt inde i organisationens maskinrum på udvalgte områder som fx økonomi, kvalitet og salg

For at vende tilbage til mit indledende spørgsmål om hvad der sker i bestyrelsesrummet mellem de gode intentioner og den reelle virkelighed, hvad udgør så jeres virkelighed – på godt og ondt? Hvilken – eller hvilke – af de fem ovenstående bestyrelsestyper kan I spejle jer i på nuværende tidspunkt? Og hvilken kunne I tænke jer at være fremadrettet? Og hvad vil det kræve af jer, at bevæge jer i den retning?

 

Skriv en kommentar

Scroll To Top