Skip to content

Trivselsprojekt på bo- og beskæftigelsestilbuddet Fangelbogård

I Cubion har vi gennemført et trivselsprojekt støttet af Velliv Foreningen på Fangelbogård på Fyn. Fangelbogård er et bo- og beskæftigelsestilbud for mennesker med en psykisk funktionsnedsættelse. Over det seneste halve år, har vi sammen med ledelse og medarbejdere haft fokus på psykologisk tryghed, vitaliseringspsykologi, kommunikation og forråelse. For at temaerne og teorierne fik liv…

Læs mere

Cubion har gennemført evaluering af Red Barnet projektet: Småbørnsklubber

Cubion har i perioden 2020-2023 gennemført en lærende evaluering af projekt Småbørnsklubber for Red Barnet og det kan bl.a. konkluderes, at der er stor tilfredshed med Småbørnsklubberne blandt de deltagende forældre. Du kan læse hele rapporten her. Småbørnsklubber er Red Barnets frivillige sociale indsats for småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år. Klubberne drives i…

Læs mere

2024 med fokus på vanebrud

Et nyt år er en oplagt anledning til at reflektere over vores vaner, bryde dårlige vaner og udvikle 5 stjernes vaner. Derfor var det en kæmpe fornøjelse at starte året med en udviklingsdag med vanebrud på programmet på Vanebrudspalæet sammen med gode samarbejdspartnere. Vi gik inspirerede ud i verden efter en dejlig dag med spændende…

Læs mere

Bæredygtighed i de grafiske erhvervsuddannelser

Med afsæt i det samfundsmæssige fokus på bæredygtighed, igangsatte Grafisk Uddannelsesudvalg  en analyse af, hvordan erhvervsuddannelserne på området kan bidrage til den grønne omstilling. Vi har i Cubion gennemført analysen i perioden februar – oktober 2023 og rapporten er nu tilgængelig på Industriens Uddannelsers hjemmeside:  https://grafiske-uddannelser.dk/media/1izhbtd5/analyse-af-b%C3%A6redygtighed-2023.pdf Analysens fokus er på, hvordan både skolernes undervisningspraksis og…

Læs mere

Tak for i år

I 2023 har vi sammen med vores kunder og samarbejdspartnere udviklet og iværksat en lang række indsatser i forhold til at overkomme de forskellige udfordringer, der udspiller sig post-corona. Vi har bl.a. arbejdet med trivsel, arbejdsglæde og mental sundhed på en lang række arbejdspladser, ledelsesudvikling i både private og offentlige organisationer, udvikling af almen praksis,…

Læs mere
Scroll To Top