Skip to content

Rehabiliterende indsatser øger borgernes oplevede livskvalitet og mestringsevne

Det tror de på i Rebild Kommune! Derfor har de igangsat et projekt, hvor målet er at intensivere og opkvalificere rehabiliteringsindsatsen gennem et styrket samarbejde mellem myndighed, visitation, borger og udførende del. Gennem projektet etableres et fælles sprog, og en fælles forståelse og tilgang til rehabilitering i Rebild Kommune.

I projektet har de arbejdet med strategisk aktionslæring, som er en velkendt metode til organisations- og kompetenceudvikling. Ved hjælp af metoden lærer deltagerne af og med hinanden samtidig med, at deres læring umiddelbart omsættes i praksis.

Metoden betyder at vi kom helt ud i krogene og fik kigget på samarbejdet på nye måder. Vi kom væk fra det lette, det der lå lige for og fik udviklet langt bedre løsninger både for samarbejdet men også på løsningerne sammen med borgerne.

Læringen foregår hele tiden og ikke kun på møderne – vi blev meget ivrige! Medarbejderne var meget positive over metoden og konsulent Hanne Møller, hvis spørgsmål på læringsmøderne gav anledning til helt nye perspektiver på både samarbejdet og rehabilitering.

Susan Starbæk Nielsen; Leder for Borgervisitation og administration Rebild Kommune.

hanne-moeller

Hanne Møller

Scroll To Top