Skip to content

Nye veje til løbende forbedringer i Favrskov Kommune

’Nye veje til forbedringer’ handler om at skabe forbedringer helt ude i kernevelfærdsområderne. Projektet er bygget omkring høj grad af medarbejder-involvering ”Den der har skoen på ved også, hvor den trykker”

Skænk dig en kop kaffe - lyt og bliv klogere på udbytte og proces på ved deltagelse i forløbet ’Nye veje til forbedringer’ Det er ikke raketvidenskab, men læg mærke til inddragelseselementet og tilblivelse af ofte logiske- og lavpraktiske forbedringer samt den blivende forbedrings- og forandringskultur.

Rehabiliteringsteam https://www.youtube.com/watch?v=zIUTe8FDIKQ
Daginstitutionen Elmegården https://youtu.be/SQ3WfhVQAP4

CUBION A/S har flere gange lavet udviklingsforløb med den stærke kombination af Strategisk aktionslæring og LEAN. Vi kalder vores tilgang; Smartere Kommune. Det er også den tilgang og tænkning, der ligger bag CUBIONs deltagelse i Favrskovs kommunes projekt `Nye veje til løbende forbedringer`

Et evigtgyldigt krav til kommunerne er, at de altid skal være effektive og udnytte ressourcerne bedst muligt. Det krav tager projektet helt konkret fat i, da formålet er, at hjælpe 12 arbejdspladser i kommunen med løbende at arbejde med forbedringer af opgaveløsningerne.

Målet er, at ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i Favrskov bliver bedre til at håndtere og implementere de effektiviseringskrav, der fortsat vil komme udefra. Midlet er LEAN-tænkning – og denne tænkning skal implementeres gennem et Strategisk aktionslæringsforløb, som involverer, engagerer og inddrager - og dermed understøtter motivation, trivsel og arbejdsglæde. Konsulenterne i CUBION A/S er medforfattere til nedenstående bøger, der anvendes i projektet. En lærende tilgang, der sikre langt bedre effekt af projekterne og giver et effektivt og blivende kompetenceløft af deltagerne, således at tænkningen og metoderne kan bruges fremadrettet.

                                             

Når vi kobler LEAN og aktionslæring, betyder det også, at vi involverer deltagerne i at definere, hvor i den daglige arbejdsindsats skoen trykker, og hvordan der kan optimeres og arbejdes smartere. Dette gøres på baggrund af ledelsens strategiske udspil om effektivitet og bedre ressourceudnyttelse.

Gevinsterne fra projektet kan skabe råderum til nye investeringer, styrke samarbejdskulturen på arbejdspladsen og forbedre kerneopgaven. Samtidig er ambitionen, at effektiviteten og det opnåede økonomiske råderum ikke går ud over den faglige kvalitet for borgerne og trivslen for medarbejderne. De 12 arbejdspladser vil derfor i forbedringsarbejdet balancere indsatsen mellem øget effektivitet, trivsel og faglig kvalitet. Forbedringer er et nøgleord i projektet, og ændringerne i hverdagen skal kunne:

  • skabe forbedringer og kvalitet af kerneopgaven for borgerne
  • sikre trivslen for medarbejderne
  • fremme en sund økonomi, så ressourcerne anvendes

For bedst muligt at kunne arbejde med forbedringerne bruger CUBION A/S en TEK-trekant[1], hvor projektet balancerer mellem Trivsel, Effektivitet og Kvalitet.

Fra CUBION A/S deltager konsulenterne Hanne Møller og Troels Møller.                                             

[1] Efter inspiration fra LivingLean

Det er spændende at være med i Favrskov”, siger chefkonsulent og partner i CUBION A/S, Hanne Møller, ”for denne gang er vi inde i de fire store serviceområder: Dagtilbud, Skoler, Ældre samt Handicap og Psykiatri, hvor LEAN tænkningen, nogle steder, kan synes lidt fjern. Hvordan LEAN`er man en skolelærer” smiler Hanne, der selv har en baggrund som netop lærer. ”Det bliver rigtig interessant at se, hvordan vi kan få LEAN- værktøjerne til at give mening i de varme hænders område. Hvis det lykkes, er jeg sikker på det rykker – for der er brug for at få ryddet op, eksempelvis i de lange skoledage for alle – både for lærere, pædagoger og elever”.

hanne-moeller

Chefkonsulent & partner i Cubion og medforfatter til bogen Strategisk Aktionslæring Hanne Møller Cand. Mag i læring og forandringsprocesser

troels-moeller

Chefkonsulent og partner

Troels Møller

Scroll To Top