Skip to content

Mentorguide

200 frivillige mentorer uddannet

I perioden maj 2017 – maj 2018 har Cubion i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp uddannet frivillige
der gerne vil bruge tid og erfaring på at hjælpe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet. Det er Styrelsen
for International Rekruttering og Integration (SIRI), der har bedt Cubion om at udvikle en uddannelse og
gennemføre undervisningen.

I alt er 200 mentorer blevet uddannet og12 tovholdere er blevet introduceret til at facilitere
mentornetværk samt stå for den fortsatte undervisning af mentorer lokalt.

En af tovholderne siger: ”Tak for en dejlig kursusdag i Århus. Super, at der er så meget tid til at tale med
de andre der arbejder med dette projekt”.

Tovholderne kommer fra de kommuner og interesseorganisationer, der stadig er i gang med projekter
med inddragelse af frivillige som mentorer i arbejdet med at få flygtninge tættere på arbejdsmarkedet.
Projekterne gennemføres i Haderslev, Helsingør, Næstved og Ringsted/Sorø Kommuner samt i
interesseorganisationerne, Ledernes Hovedorganisation, Horesta Syddanmark og FIU-Ligestilling.
Projekterne slutter med udgangen af 2018.

Som en del af uddannelsesaftalen har Cubion i samarbejde med Mentorforsker, Lars Holmboe udarbejdet
en Mentorguide.

Læs eller download vores mentorguide her.

Scroll To Top