Skip to content

Hvordan lykkes kommuner bedst med omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud?

20 danske kommuner har deltaget i et samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling under overskriften: Hvordan lykkes kommuner bedst med omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud? Som et led i samarbejdet har Cubion evalueret de 20 kommuners inklusionsindsats for at samle viden og erfaringer, som kommunerne kan bruge i deres arbejde med øget inklusion.

Cubion har gennemført statistiske undersøgelser kombineret med en lang række kvalitative casebesøg i udvalgte kommuner og har derved opnået indgående viden om kommunernes inklusionspraksis i både dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Cubions evaluering viser, at der er mange positive tiltag, men at der yderligere behov for koordination, praksisnær evaluering og videndeling internt og imellem kommunerne.

Evalueringen har givet os indsigt i konkrete inklusionsindsatser, der virker. Det gælder både indsatser rettet mod børn, forældre og professionelle.  En viden vi er i gang med at dele med interesserede kommuner og institutioner rundt omkring i landet via oplæg, workshops eller udviklingsprojekter.

Læs mere om evalueringen her: Link til pressebriefing.

kirsten-seeberg

Kirsten Seeberg

randi-juul-olsen

Randi Juul-Olsen

karsten-juul-olsen

Karsten Juul-Olsen

Scroll To Top