Skip to content

Sammen kan vi mere

Cubion har netop gennemført et forløb for Center for Børn og Undervisning i Faxe Kommune. Formålet med forløbet var, at sikre øget sammenhængskraft, fælles mål, sprog og retning.

Cubion indledte opgaven med et døgnseminar med ledergruppen med fokus på ledergruppens formål og retning. Som optakt til seminaret havde Cubion gennemført individuelle interview med samtlige ledere og med afsæt heri udarbejdet et ledergruppe-portræt, som blev præsenteret, debatteret og drøftet på seminaret. Dernæst afholdte vi et seminar for centerstaben med fokus på stabens formål herunder afklaring og udvikling af rollen som samskabende stabsmedarbejder. Forløbet sluttede med en fælles dag for både ledere og centerstab under parolen: Sammen skaber vi rammerne for det gode børne og ungeliv i Faxe Kommune.

I forløbet har vi sammen udforsket hvordan centeret kan arbejde mere samskabende og har allerede undervejs udviklet og igangsat konkrete prøvehandlinger og ny praksis.

FORMÅLET MED AT INVITERE CUBION V/RANDI JUUL-OLSEN VAR TRE-LEDDET. FOR DET FØRSTE AT BRINGE DEN SAMLEDE LEDERGRUPPE I CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING TÆTTERE SAMMEN, DERNÆST AT UDVIKLE ET FÆLLES SYN OG SPROG PÅ OPGAVEN CENTERSTAB OG LEDERE IMELLEM OG DERTIL AT BIDRAGE TIL FAXE KOMMUNES ARBEJDE MED AT UDVIKLE EN SAMSKABENDE KOMMUNE 3.0 KULTUR.

FORLØBET HAR VÆRET SÅ SUCCESFULDT, AT VI OGSÅ HAR VALGT AT ANVENDE CUBION I ET UDVIKLINGSFORLØB VEDR. DATABASERET LEDELSE.

SAMARBEJDET MED RANDI ER PRÆGET AF HØJT FAGLIGT NIVEAU, FLEKSIBILITET SAMT EVNEN TIL AT FAVNE FORSKELLIGE FAGLIGHEDER INVOLVERENDE OG RESPEKTFULDT. TYPISK FOR FORLØBET ER, AT DET ER AFVIKLET MED LETHED OG STOR VIDEN OG INDSIGT I OFFENTLIG VIRKSOMHED.

ERIK ØSTERBY, CENTERCHEF, CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING, FAXE KOMMUNE

Scroll To Top