Skip to content

Lederrekruttering

I vores rekrutteringsopgaver trækker vi på en dybtgående indsigt i lederes funktionsbetingelser, og en grundig forståelse af den organisatoriske kontekst den nye leder skal virke i.

Cubion har udviklet et syv-trins forløb for rekrutteringen, der spænder fra en indgående forventningsafstemning til et egentligt on boarding-forløb. Samtlige rekrutteringsprocesser gennemføres af erfarne konsulenter, der har stor ekspertise med både ledelse, ansættelsessituationer, inddragelse af ansættelsesudvalg, implementeringsforløb og on boarding.

 

Ønskes personvurderingsværkstøjer anvendt i et rekrutteringsforløb benytter CUBION sig af Person Faktor Analysen v/People Tools.

Cubion har blandt andet gennemført lederrekruttering for Mølholm Forsikring, FOF og praktiserende læger.

Scroll To Top