Skip to content

Tag magten over data!

Hvad vil I gerne vide, om hvad, hvornår, for at kvalificere jeres
praksis?

”Vi har fået en fælles tænkning omkring det at bruge data. På tværs af centralt og decentralt niveau er der kommet en langt større
fælles forståelse, for hvorfor stabsmedarbejderne henter data og hvordan data er med til at kvalificere vores fælles opgaveløsning”
(Leder på forløb om databaseret ledelse i Faxe Kommune).

Cubion har netop gennemført et forløb om databaseret ledelse for samtlige ledere på dagtilbuds- og skoleområdet i Faxe Kommune.
Forløbet havde fokus på dels at højne ledernes – og organisationernes dataliteracy – dvs. evne til at indsamle, analysere og anvende
data og dels at skabe en tillidsbaseret og udviklingsorienteret datakultur. Det handlede således om at kvalificere og understøtte
ledernes brug af data både i egen organisation og på tværs internt i kommunen.

Forløbet kørte over 6 måneder og bestod i undervisningsdage, workshops og løbende gruppesparring på konkrete projekter.
Om forløbet siger deltagerne bl.a.:

"Det har kvalificeret vores brug af data på en anden måde end tidligere og har været med til at systematisere og strukturere vores måde at bruge data på. Vi tænker data mere ind i forskellige projekter naturligt nu og det har vi ikke gjort tidligere og det synes jeg klart er et stort udbytte af forløbet – det er klart blevet rigtig meget bedre og er med til at kvalificere vores opgaveløsning"

 

"Konsulenten fra Cubion har været god til at håndtere den virkelighed vi har og har taget afsæt i vores praksis og i vores kontekst. Hun har været rigtig god til at rumme vores forskellige virkeligheder og så alligevel med en moderat stædighed få det tilpasset en fælles virkelighed"

 

 

"Der har været en lethed over undervisningen, som har været rigtig rar. Der har været en overordnet plan og en rød tråd i forløbet, men hvis virkeligheden har været en anden har konsulenten hurtigt justeret og tilpasset, så det har givet mening for os. Det har været en fornøjelse og også i forhold til sparring i grupperne, har konsulenten været god til at stille spørgsmål og udfordre vores forståelser.
Det har været rigtig godt, så kun ros :-)"

randi-juul-olsen

Randi Juul-Olsen

Scroll To Top