Skip to content

Fremtidens plejehjem – plejehjem som lokalt kraftcenter og ressource, Ældre Sagen

Cubion har gennemført en lærende evaluering af Ældre Sagens projekt Nye frivillig aktiviteter, der kobler plejehjemmet og lokalsamfundet”.

Projektet tog afsæt i forskning, der viser, at det forventes, at knap 20.000 beboere på plejehjem eller plejecentre ofte eller af og til er ufrivilligt ensomme. Som beboer på et plejehjem er man samtidigt stadigvæk en del af lokalsamfundet. Beboerne har ikke valgt plejehjemmet for at blive glemt eller ekskluderet, men ofte valgt deres plejehjem ud fra kriteriet om tilknytning og nærhed til det lokalsamfund, som de har levet deres liv i.

Projektets formål var derfor at knytte flere bånd mellem frivillige fra lokalsamfundet og plejehjemmet.

I forbindelse med evalueringen har Cubion faciliteret to innovationscentrifuger, hvor topengagerede deltagere i fællesskab har tænkt – og leget – sig frem til nye måder at tænke plejehjem – og ældre – på i Danmark. Deltagerne var blandt andet plejehjemsledere, praktikere, frivillige fra Ældre Sagen, kommunale frivillighedskoordinatorer, kommende ældre fra 68-generationen, pårørende, unge kreative studerende, lokale institutioner og meningsdannere inden for det sundhedsfaglige felt.

Ideer fra første innovationscentrifuge blev løbende gengivet af tre grafiske facilitatorer, og målsætningen var at skabe inspiration til konkrete aktiviteter på plejehjem.

Dernæst blev der iværksat konkrete frivilligaktiviteter på en række plejehjem og Cubion har løbende evalueret udbyttet af aktiviteterne for både beboerne, deres pårørende, plejehjemmet og lokalsamfundet.

"Cubion har varetaget flere opgaver i forbindelse med projektet og ikke mindst den endelige eksterne evaluering. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jeres team af kompetente konsulenter, som jo hver især har deres forcer, og som samlet har bidraget til et alsidigt og nuanceret forløb.

Der er altid plads til at anskue nye vinkler og lade projekterne folde sig ud samtidig med, at der navigeres målrettet, og jeg har sat stor pris på jeres viden og fleksibilitet samt den lethed og humor I bibringer diskussionerne. Tak for godt samarbejde."

Jette Abildskov – Ældre Sagen

randi-juul-olsen

Randi Juul-Olsen

kirsten-seeberg

Kirsten Seeberg

Scroll To Top