Skip to content

Input til strategi for Det Kriminalpræventive Råd

Cubion har gennemført en interessentanalyse og en medlemsundersøgelse for Det Kriminalpræventive Råd (DKR) i efteråret 2016. Undersøgelserne skal udgøre fundamentet for udviklingen af en ny strategi og praksis i DKR.

I undersøgelsesdesignet har Cubion lagt vægt på at sikre, valide, dybdegående og anvendelsesorienterede resultater. Det har vi bl.a. sikret ved at arbejde med Mixed Methods, arbejde i tæt dialog med DKR og ved at sikre høj involvering af interessenter og medlemmer i undersøgelserne.

Undersøgelserne er til internt brug og Cubion præsenterede resultater og anbefalinger på Plenarforsamlingen 1. november 2016.

"Det var meget givende at arbejde sammen med Cubion i forbindelse med DKR’s medlemsundersøgelse. Cubion havde tidligt sat sig grundigt ind i DKR’s organisation og historie, og med gode råd til undersøgelsesdesign gav det mig samlet både indblik og udsyn, der i al væsentlighed lagde til dét jeg allerede havde – ikke mindst fordi Cubion var gode til at lytte, udfordre og uddrage relevant viden"

Rasmus Steen, DKR

kirsten-seeberg

Kirsten Seeberg

randi-juul-olsen

Randi Juul-Olsen

karsten-juul-olsen

Karsten Juul-Olsen

Scroll To Top